När lönen inte kommer som den ska kan den anställde först gå med kravet till det företag som anlitat dennes arbetsgivare, sedan vidare till huvudentreprenören för hela bygget.

Detta börjar gälla vid årsskiftet. Det står klart efter att riksdagen röstat igenom det omdiskuterade lagförslaget med stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Byggnads välkomnar detta.

– Det är i dag ett stort problem att entreprenörerna pekar på varandra när det blir problem med löner och säkerhet. Det är inte acceptabelt – någon måste bära huvudansvaret, sa förbundets ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande inför omröstningen.

Arbetsgivarna har varit mycket kritiska inför lagändringen. Nu upprepar Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande att de anser att lagen kan bli en börda för småföretagare.

Samtidigt har tonen mjuknat till följd av en dialog med både regeringen och Byggnads.

Sveriges Byggindustrier uppger att man landat i att kollektivavtal som har regler om motsvarande situationer ska vara fredade.

För avtalsbundna företag gäller alltså i första hand avtalets regleringar om betalningsansvar.

– I och med detta kommer troligen fler byggföretag bli medlemmar hos oss nu när vårt kollektivavtal blir ännu mer konkurrenskraftigt och attraktivt, säger Sveriges Byggindustriers vice vd Mats Åkerlind i en kommentar.

Byggnads uppger att man gjort en förhandlingslösning rörande kollektivavtalet, som undertecknas i och med att lagen röstats igenom.

Från arbetsgivarna i Installatörsföretagen kommer fortsatt kritik mot de nya reglerna.

De skriver i ett pressmeddelande att de sannolikt kommer leda till att mindre företag får svårare att få uppdrag.

– I stället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger organisationens vd Ola Månsson.