När lönen inte trillar in som den ska kan den anställde ta kravet vidare. Det innebär ett lagförslag för bygg- och anläggningsbranschen som regeringen tog beslut om 29 mars.

Om du jobbar på ett bygge och inte får betalt ska du kunna begära pengarna först från den som anlitat din arbetsgivare och sedan från huvudentreprenören.

Lagen föreslås börja gälla första augusti.

Från facket har tongångarna runt detta varit positiva, medan arbetsgivarna har vänt sig mot förslaget. Men vinden har börjat vända på arbetsgivarsidan.

Peabs förhandlingschef Urban Alm var i höstas mycket kritisk mot ett lagstiftat huvudentreprenörsansvar.

Han har twittrat endast två gånger från sitt konto. Båda gångerna om huvudentreprenörsansvar.

I oktober skrev han att en sådan lag skulle snedvrida konkurrensen. Den 29 mars skrev han att förslaget är ett steg i rätt riktning för alla som vill ha konkurrens på lika villkor.

På telefon förklarar han sin helomvändning med att han nu känner sig mer säker på att lagen inte styr företag som är bundna av byggavtalet.

– Sedan måste man fånga upp de företag som inte omfattas av kollektivavtal genom lagstiftning. Det tycker jag är bra, säger han.

Han räknar alltså med att byggavtalet ska ställa lagen åt sidan.

Avtalets lösning om huvudentreprenörsansvar innebär, sedan 2015, att anställda ytterst kan få lön via en fond inrättad av Sveriges Byggindustrier.

Än så länge har pengar aldrig betalats ut den vägen, men både fack och arbetsgivare uppger att reglerna fungerar förebyggande.

På Sveriges Byggindustrier är dock inte förhandlingschefen Mats Åkerlind lika säker som Urban Alm på Peab om att avtalet kommer gälla framför lagen.

Han säger att Sveriges Byggindustrier och Byggnads just nu för diskussioner. Resultatet av samtalen avgör Sveriges Byggindustriers inställning till lagförslaget.

– Vi måste vara överens med Byggnads om att kollektivavtalet går före lagen, säger han.

Byggnads ordförande Johan Lindholm hänvisar också till pågående samtal med Sveriges Byggindustrier.

Han säger att man vill hantera frågan inom avtalet, men att man måste säkerställa att avtalet är lika bra som lagen.

I själva lagförslaget står att lagens bestämmelser inte gäller om uppdragsgivaren är bunden av kollektivavtal som reglerar ansvaret för lönefordringar i entreprenadkedjor och ger ett skydd likvärdigt lagens.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) sa i samband med att förslaget antogs av regeringen att hennes uppfattning är att befintliga kollektivavtalslösningar i byggsektorn ger ett motsvarande skydd som lagen eftersträvar.

– Frågan om ett visst kollektivavtal uppfyller lagens krav avgörs dock ytterst av rättstillämpningen, sa hon.