Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Zentrum Automobiltill heter ett tyskt bilarbetarfack som har nära kopplingar till det högerpopulistiska Alternative für Deutschland (AFD).

Nyligen vann de en viktig seger då representanter valdes in till företagsrådet vid biljätten Daimlers fabrik i Untertürkheim som tillverkar Mercedes-Benzbilar.

De fick  13,2 procent av rösterna och därmed sex av rådets 47 platser, vilket är viktig symbolisk seger och flyttar fram AFD:s position inom fackföreningsrörelsen.

Företagsrådet förhandlar nämligen med företagsledningen om löner och arbetsvillkor. Daimlers chef, Dieter Zetsche, säger till Financial Times att han är bekymrad över högerframgångarna men inget kan göra.

De sex platserna i företagsrådet i Untertürkheim är heller inte de enda platserna som Zentrum Automobil vunnit vid val av representanter till råd runt om i Tyskland.

Det högerextrema facket har då erhållit ytterligare 19 platser.

Även om det kan tyckas vara en droppe i havet i perspektiv av att det i de tyska företagsråden totalt finns 180 000 platser så ska framgången inte underskattas.

Oliver Hilburger, ledaren för Zentrum Automobil, sa i februari i ett tal arrangerat av den antiislamistiska Pegida-rörelsen, att också den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet en gång började i det lilla formatet för att tio år senare fälla den polska diktaturen.

Klaus Dörre, sociolog vid universitetet i Jena, är expert på hur tysk fackföreningsrörelse utvecklats.

I en artikel i den amerikanska tidningen The Hill skriver Klaus Dörre att sympatierna för AFD bland arbetare och fackföreningsanslutna nu är starkare än rikssnittet. Jämfört med valresultatet som gav AFD 12,6 procent har partiet stöd av 19 procent av landets arbetare, och 15 procent av de som är fackföreningsanslutna.

Tyska valet – en dieselfråga

Global

Klaus Dörre betecknar AFD som ett etno-nationalistiskt och socialpopulistiskt parti som lyckats etablera stödjepunkter vid landets viktigaste fabriker.

I perspektiv av att tysk socialdemokrati, efter valet i höstas, är i fritt fall med opinionssiffror på under 20 procent menar Klaus Dörre att fackföreningarna har en nyckelroll att nu bemöta vad han kallar den etno-nationalistiska faran.

”Fackföreningarna är ofta de enda kvarvarande demokratiska institutionerna som har kontakt med och kan nå de arbetare som sympatiserar med den populistiska högern”.

AFD

Alternativ för Tyskland (AFD) är ett högerpopulistiskt och högerextremt parti som grundades 2013. Då partiet grundades var eurofrågan en av det viktigaste frågorna, nu är en av de viktigaste frågorna migrationspolitiken. Partiet är dock splittrat och det finns stora motsättningar mellan olika falanger i synen på migration och islamism.