Regeringen har beslutat att flytta flera statliga myndigheter. Det innebär att jobben flyttar för mer än tusen statligt anställda, och de som inte vill flytta med sina jobb tvingas säga upp sig, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Facken inom staten anser att det drabbar de anställda oskäligt hårt eftersom den som sagt upp sig själv till exempel kan bli utan a-kasseersättning i drygt tio veckor.

Fackförbunden ST och Jusek försökte driva frågan juridiskt, men förlorade i höstas i Arbetsdomstolen.

Domstolen konstaterade då att de anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen var skyldiga att flytta med sin myndighet till Karlstad eller att själva säga upp sig, och domen blir vägledande även för andra myndighetsflyttar.

Fackförbunden inom staten vill nu istället förhandla om villkoren för de anställda när deras arbetsplatser flyttas.

I fredags lämnade fackförbunden över en gemensam förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket.

– Det är inte acceptabelt att statligt anställda har sämre villkor än privatanställda. Att behöva säga upp sig själv kan leda till stora ekonomiska svårigheter för den enskilde samtidigt som verksamheten blir lidande, säger Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef, i ett pressmeddelande.

Facken lyfter också upp att tidigare verksamhetsflyttar lett till kompetensbortfall på myndigheterna då många anställda valt att sluta.

– Att flytta delar eller hela verksamheten vid en myndighet påverkar både medarbetare och verksamhet. För att det ska kunna göras på ett rimligt sätt behövs lösningar för att hantera kompetensöverföringen och det är angeläget att medarbetare som behöver stöd i omlokaliseringen får det i god tid, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S som är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker, i en kommentar.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck bekräftar att hon tagit emot fackens framställan, men säger att det ännu är för tidigt att säga något om vad förhandlingarna skulle kunna leda till.

– Framställan är väldigt öppet formulerad. Vi träffar facken i mitten av nästa vecka och då kommer de att gå in mer på vad de vill och sedan får vi se, säger hon.