Det framgår av rapporten “Trafikupphandlingarnas kostnader” från 6F och Arena Idé.

Den handlar om hur arbetskraftskostnaderna utvecklats på de stora infrastrukturprojekten som Trafikverket och dess föregångare i Vägverket och Banverket står bakom.

Den svenska arbetskraften har ersatts av utstationerad arbetskraft, som arbetar tillfälligt i Sverige.

– Trafikverket har försökt skapa internationell konkurrens. Det har man lyckats bra med, säger Ingemar Dahlqvist som är en rapportförfattarna.

I rapporten jämförs arbetskraftskostnaderna i entreprenörernas anbud för Södra länken, Norra länken och det pågående bygget av Förbifart Stockholm, som är en ny väg väster om Stockholm.

För trä- och betongarbetare har kostnaden sjunkit med 40 procent mellan bygget av Södra länken i slutet på 90-talet och det pågående tunnelbygget under Lovön.

Det är en uppgift för oss att organisera arbetstagarna på en arbetsplats. Här kan vi absolut bli bättre

Johan Lindholm, Byggnads

I genomsnitt har kostnaden för arbetskraften sänkts med 25 procent.

– Det här har varit möjligt för att facket inte längre finns på de här arbetsplatserna, säger Ingemar Dahlqvist.

Det finns ingen ordentlig lönestatistik för de utstationerade arbetarna, förklarar Ingemar Dahlqvist.

En bedömning är att ingen av dem tjänar mer än avtalets lägsta lön och den var 2016 169 kronor i timmen, vilket är ungefär 15 procent lägre än de svenska anläggarna.

Dessutom finns det uppgifter som säger att lönen för de utländska arbetarna många gånger ligger ännu lägre än avtalets lägsta lön.

– Staten genom Trafikverket har satt den svenska modellen ur spel och infört ett minimilönesystem, säger Ingemar Dahlqvist och förklarar att den svenska modellen bygger på jämbördiga parter – fack och arbetsgivare – på en arbetsplats.

Byggnads ordförande Johan Lindholm tycker att det är upprörande att utländska företag som konkurrerar med lägre löner och sämre villkor får offentliga uppdrag.

– Det är en uppgift för oss att organisera arbetstagarna på en arbetsplats. Här kan vi absolut bli bättre, säger Johan Lindholm.

Rapportförfattarna har räknat på de två största entreprenaderna på Förbifart Stockholm och kommit fram till att det hade blivit billigare för samhället med anläggningsarbetare med svenska genomsnittslöner om skatter och sociala avgifter betalats i Sverige.

Rapportförfattaren Ingemar Dahlqvist har ett förslag till lösning. Det är en modell som används i Norge.

– Trafikverket borde se till att facket finns på de stora anläggningsarbetsplatserna genom att finansiera fackets närvaro.

Byggnads ordförande Johan Lindholm tycker att det bästa vore om Trafikverket krävde kollektivavtal vid upphandlingarna.