Utredningen presenterades i en debattartikel i Dagens Nyheter men vid dagens pressträff utvecklade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) hur det är tänkt att gå till och Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, blir utredare.

– Vi vill uppnå att gymnasieskolan ska bli en bred skola där alla gymnasieprogram kan ges över hela landet. Sveriges elever och föräldrar ska vara trygga med att det finns allsidiga program oavsett var man bor i landet, säger Anna Ekström.

Bakgrunden är att man ser ett flertal områden där den nuvarande styrningen brister.

Förutom när det gäller själva utbudet av utbildningar, lyfter även Anna Ekström problem med hur resurser utnyttjas, styrkedjan och finansieringen.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) och regeringens utredare Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping.

– Finansieringen måste ta större hänsyn till olika elevers behov, säger Anna Ekström.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 februari 2020 och båda lärarfacken är positiva.

– Lärarnas Riksförbund har länge krävt ökat statligt ansvar för såväl grund- som gymnasieskolan, så dagens nyhet är välkommen. Gymnasieskolan har inte mått bra av att ligga på den kommunala nivån i ansvarskedjan, även om många kommuner försökt samarbeta sinsemellan om utbud av gymnasieprogram och antagning av elever, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund i ett pressmeddelande.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skriver på Twitter:

– Välkommen utredning om gymnasieskolans styrning, finansiering och dimensionering presenteras idag. Helt i linje med vad vi efterfrågat.

Även Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson välkomnar utredningen.

– Jag delar den problembild som regeringen formulerar. Våra medlemmar vittnar om att det inte fungerar bra i dag. Och det är för yrkesutbildningarna som problemen blir tydligast, säger han i ett pressmeddelande.