Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I viss fall betalas svarta och andra etniska minoritetsgrupper 37 procent lägre lön än sina vita kolleger inom offentliga sektorn, visar en sammanställning som gjorts av de lokala myndigheten Greater London Authority (GLA) som har gått i genom löneläget inom stadens offentliga förvaltning.

Störst är löneskillnaden inom polisen, skriver den brittiska tidningen The Guardian.

I vissa delar av poliskåren tjänade svarta och etniska minoriteter 37 procent mindre än sina vita arbetskamrater.

Inom brandkåren var skillnaden mindre, mellan 9,8 och 16,7 procent beroende på var i stan brandmännen jobbar.

Den främsta förklaringen till löneskillnaden är att vita oftare tillsätts på poster där lönen är högre, vilket till viss del har att göra med att de färgade som är anställda har en lägre utbildningsnivå.

– Jag är djupt oroad över att svarta, asiater och andra etniska minoriteter har en lägre genomsnittslön än sina vita arbetskamrater och är fast besluten att vi ska ta itu med denna orättvisa, säger Londons borgmästare Sadiq Khan till The Guardian och han uppmanar regeringen att överväga att använda sig av lagstiftning för att förändra detta.