Redan i november förra året valdes Fredrik Persson till ordförande för Svenskt Näringsliv fram till ordinarie stämma i maj i år. Detta efter att dåvarande ordförande Leif Östling lämnade posten på grund av uppmärksamheten kring sitt uttalande om skatter i SVT Uppdrag Gransknings inslag om den så kallade Paradisläckan.

Fredrik Persson har sedan nio år tillbaka suttit i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Han har arbetet ett tiotal år för ABB, varit vd inom Axel Johnson AB och är i dag även styrelseordförande i byggföretaget JM och Internationella Handelskammaren i Sverige.

Han är också ledamot i styrelserna för Electrolux och Hufvudstaden.
– Han har en lång erfarenhet, har varit med i de förändringsarbeten som inletts och har gjort ett bra arbete i rollen som ordförande under dessa tre månader. Jag är övertygad om att han är den bästa personen att fortsätta leda styrelsens arbete, säger valberedningens ordförande Johan Ekesiöö till Arbetet.

Huruvida uppmärksamheten kring förre ordförande Leif Östling påverkat valberedningen i valet av ny ordförande vill Johan Ekesiöö inte svara på, men antyder att man hoppas att Fredrik Persson inte ska orsaka samma uppståndelse.

Fredrik Persson själv säger i ett pressmeddelande från Svenskt Näringsliv att han är hedrad över att få frågan.
– Ska vi klara de många utmaningar som Sverige står inför måste vi ha ett företagsklimat i världsklass. Jag ser fram emot att driva det arbetet vidare och bidra till ett stärkt, moderniserat Svenskt Näringsliv som kan flytta fram positionerna i samhällsdebatten ytterligare, säger Fredrik Persson.

Vid stämman den 24 maj ska Svenskt Näringslivs styrelse, som väljer ordförande på nytt mandat för ett år i taget, fatta beslut om valberedningens förslag.