– Alla är expansiva, de kommer att investera mer och behöva mer personal, säger Anders Johannesson vid LRF.

Det puttrar och jäser hos Sveriges omkring 550 alkoholdryckstillverkare.

De senaste decennierna har antalet producenter skjutit i höjden, och i dag beräknar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att motsvarande närmare 2 500 personer arbetar inom den småskaliga dryckesproduktionen, enligt Dryckesbranschrapporten, som LRF är en av aktörerna bakom.

– Det är jättekul för dryckeskulturen att segmenten utvecklas på olika sätt. Det är en helt otrolig flora med smaker som de bidrar med genom sitt hantverk, säger Anders Johannesson.

Främst är det mikrobryggerierna, med omsättning på 1,5 miljarder kronor, som står för tillväxten. Här finns omkring 1 700 årsarbetare.

Det är lite si och så med lönsamheten, men framtidstron är det inget fel på, enligt en enkät från LRF som omkring 40 bryggerier besvarat.

Av producenterna anger drygt hälften att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig, medan resten svarar tvekande eller ”ganska god”.

– Det är inte konstigt att det är dåligt. De har precis startat, de har tunga investeringar, säger Johannesson.

Men det är en bransch som bubblar av framtidstro. Tre av fyra som bevarade enkäten tror på ganska god eller mycket god lönsamhet de närmaste två åren.

– Absolut, man tror på det man håller på med, tveklöst.

LRF har också skickat motsvarande enkät till mikrodestillerier och vingårdar i landet. Och den sammantagna bilden pekar på att tillverkarna är expansiva och kommer att anställa fler.

I många fall är det inte drycken i sig som är den största delen, utan kringverksamhet.

Svenska vingårdar omsätter exempelvis 35 miljoner kronor, men bara 10 miljoner är från vinförsäljningen. Provningar och tillhörande restauranger är exempel på sätt att få upp omsättningen.

– De här produkterna är begränsade till en regional kundkrets. Att kunna sälja själv vid sin egen restaurang eller pub höjer värdet högst väsentligt. Hantverksproducenter och besöksnäring går hand i hand. Jag tror inte att alla kommuner har insett värdet av småbryggerier som en motor i besöksnäringen, säger Johannesson.

 

Gustav Sjöholm/TT

Tusentals tillverkar alkohol

• Omkring 2 500 årsanställda arbetar inom den småskaliga alkoholtillverkningen i Sverige. Flest jobbar med öl (1 700), följt av destillerier (500) och vingårdar (250). Räknar man med de större tillverkarna är antalet totalt 5 500.

• Av cirka 40 bryggerier som besvarade LRF:s enkät sysselsätts i genomsnitt 5,8 personer, två av tre räknar med att anställa fler.

• Enkäten skickades ut till omkring 100 bryggerier i ett särskilt urval.

Källa: Dryckesbranschrapporten, Svenska småbryggerier i siffror 2018 (LRF)