Regeringen vill att alla statliga utbetalningar i framtiden ska komma från en och samma myndighet.

Det gäller till exempel utbetalningar från Försäkringskassan, a-kassorna och kommunerna.

­  – Det handlar om att samla utbetalningar i en myndighet och på så sätt kan man öka kontrollen och se till att pengar inte ska hamna i kriminella nätverk, eller hos personer som inte gjort rätt för sig, utan gå till det som pengarna är avsedda för, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Sveriges Radios Ekot.

Sveriges a-kassor, som är samtliga 27 a-kassors intresseorganisation är dock kritiskt till förslaget.

– Vi har redan i dag ett väl fungerande kontrollsystem. Vi samkör med andra ersättningar för att förhindra fusk och felaktiga utbetalningar. Vi ser inte behovet av detta utan ser snarare en risk för att det kommer att försämra effektiviteten, säger Harald Petersson, ordförande för Sveriges a-kassor.

Sveriges a-kassor gör regelbundna kontroller av utbetalda ersättningar, och enligt Harald Peterson är det en mycket liten andel utbetalningar som sker på felaktiga grunder och det handlar om små belopp.

Fusket med a-kasseersättning tycks inte vara särskilt utbrett, enligt organisationens egen kontroll.

– Vi har ju också ett internt sanktionssystem där du förlorar ersättning och kan bli utesluten ur a-kassan vid felaktigheter, så det är ganska uppstyrt.

Sveriges a-kassor tror att en gemensam myndighet för alla utbetalningar skulle förlänga handläggningstiderna och försämra servicen för de arbetslösa.

– Vi tycker att regeringen tar i lite för hårt. Risken är att man försämrar något som fungerar både när det gäller kontroll och service, säger Harald Peterson