Privata arbetsgivare har aldrig rapporterat så stor brist på arbetskraft sedan Arbetsförmedlingen började mäta på det sätt som görs i dag, siffrorna går tillbaka till 2005.

Även bland offentliga arbetsgivare är bristen på arbetskraft högt över snittet. Och det gäller alla branscher, förutom jord- och skogsbruk.

– Det är en mycket ljus prognos vi presenterar i dag. Vi har de starkaste noteringar från privata arbetsgivare som vi någonsin sett. Den grupp som inte riktigt hänger med på den starka arbetsmarknaden är människor med kort utbildning, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson.

I år ökar sysselsättningen med 97 000 människor. Nästa år 74 000. Och 2019 spår myndigheten att 56 000 personer får jobb. Det landar på en sysselsättningsgrad på 79 procent 2019. I år ser den ut att landa på 78,1 procent.

Arbetslösheten ser ut att minska nästa år till 6,6 procent, men ökar till 6,7 procent 2019. Orsaken till att ökningen är att arbetskraften fylls på med människor som från början stått långt från arbetsmarknaden, framför allt nyanlända.

Samtidigt ökar sysselsättning både bland in- och utrikes födda. Sysselsättningsgraden ökar mer bland utrikes födda under de här tre åren prognosen gäller.

Åtta av tio jobb under den här tiden tros gå till utrikes födda.

– Det tydliga mönstret är att ju längre du varit i landet, desto bättre går det. En nyanlända med kort utbildning halkar mer efter, säger Håkan Gustavsson.

För att få ut fler med kort utbildning nämner myndighetens generaldirektör Mikael Sjöberg bland annat parternas förslag om de så kallade etableringsjobben.

– Här är ju inget klart, men vi tror att ett system med subventionerade anställningar som parterna konstruerat kommer att vara mycket starkt.