Trots att 800 miljoner flickor och kvinnor menstruerar varje dag är tabun kring mens fortfarande en enorm bromskloss för flickor och kvinnors utveckling runt om i världen.

Stigmatisering, brist på kunskap och möjligheter att ta hand om sin mens gör att miljoner människor varje dag missar skolan, inte kan ha en aktiv fritid och får sämre förutsättningar i arbetslivet.

Det är hög tid att vi tar dessa begränsningar på allvar för att säkerställa alla människors rätt till god hälsa och lika livschanser.

263 miljoner barn runt om i världen går varje år miste om utbildning. Majoriteten av dem är flickor.

En stor anledning till att många flickor i puberteten inte kan gå i skolan eller ta del av fritidsaktiviteter är bristen på säkra skoltoaletter där de kan byta om när de har mens.

Bristen på säkra toaletter och rent vatten är inte bara skadligt för flickors hälsa, det skapar också en känsla av otrygghet

Elisabeth Dahlin, Lena Videkull och Veronica Magnusson

I Elfenbenskusten saknas till exempel toaletter på nästan 60 procent av alla skolor i landet. Bristen på säkra toaletter och rent vatten är inte bara skadligt för flickors hälsa, det skapar också en känsla av otrygghet.

Ofta är buskagen bakom klassrummet det enda stället där flickor kan ta hand om sin hygien.

I stället för att vara en plats där flickor kan lära sig och utvecklas är skolan och idrottsaktiviteter miljöer där flickor- känner sig oroliga och stressade.

Rädslan för att bli retad eller uppleva skam under menstruationen gör det svårt att koncentrera sig i skolan, eller att satsa fullt ut på träningen.

Många är upptagna bara med att oroa sig för var de ska kunna byta mensskydd under dagen.

När dessa faktorer kombineras med fattigdom blir den utestängande effekten ännu större. Knappt nio av tio menstruerande flickor och kvinnor i världen har tillgång till kommersiella mensskydd.

I stället används torkade löv, trasor eller inget alls. När toaletter och rent vatten saknas hotar svamp, infektioner och sterilitet.

Det finns fortfarande en stor okunskap kring flickors och kvinnors hälsa i många länder, och skadliga sedvänjor kring mens bidrar till att upprätthålla fördomar och förtryck mot kvinnor.

Aktuell forskning behöver därför kompletteras med perspektiv om hur menstruation påverkar arbetslivet och individen.

Siffror från vissa länder indikerar att över hälften av alla personer som menstruerar tvingas till frånvaro från sitt arbete.

Anledningarna är i stort sett samma som för flickor som missar skolan när de har mens: brist på trygga sanitetsmöjligheter i avskildhet, skamkänslor, rädslor för att menstruationen ska synas, menssmärtor och andra fysiska besvär.

Så länge som menstruation hindrar en flicka från att fullt ut gå i skolan eller att ha en meningsfull fritid så kränks hennes mänskliga rättigheter

Elisabeth Dahlin, Lena Videkull och Veronica Magnusson

Så länge som menstruation hindrar en flicka från att fullt ut gå i skolan eller att ha en meningsfull fritid så kränks hennes mänskliga rättigheter. Så länge som bristande arbetsmiljö äventyrar menstruerande kvinnors hälsa eller utestänger dem från arbetslivet kränks deras fackliga rättigheter.

Vi som jobbar för barns och ungdomars rättigheter, idrottsrörelsen och schysta villkor i arbetslivet har därför en gemensam uppgift att bidra till en förändring.

Det handlar bland annat om att: 

• Det ska finnas säkra ställen att ta hand om sin mens. Under de senaste åren har Rädda Barnen byggt 60 skolor med säkra toaletter i Elfenbenskusten och utbildat tusentals barn om hälsa och sanitet i skolan. Att utbilda flickor är avgörande för deras framtida hälsa, familjeplanering och möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

• Informera och utbilda idrottsledare. FC Rosengård jobbar aktivt med att informera och utbilda tränare om menstabut som en naturlig del av tränarutbildningen. Det ska också finnas tamponger och bindor tillgängliga i sjukvårdsväskor vid träning och match.

• Utreda problem i arbetslivet. Nyligen beslutade världskongressen för offentligfack, efter ett förslag från bland andra Vision, att undersöka hur arbetsmiljön kan skapa problem för kvinnor som har mens. Undersökningen ska utmynna i konkreta åtgärder som fackförbund världen över kan vidta för att förhindra och motverka att kvinnor utestängs från utbildning, arbete och samhällsliv på grund av menstruation.

Tillsammans har vi unika möjligheter att bryta tabun kring mens och fokusera på alla människors rätt till god hälsa och lika livschanser. Låt oss ta den chansen nu!