Tiden en förtroendevald lägger på fackliga uppdrag ska ligga till grund för a-kassan. Det föreslår regeringen i ett nytt lagförslag som presenteras i dag, torsdag den 23 november.

I nuläget är tiden en anställd lägger på förtroendeuppdrag inte a-kassegrundande.

Det innebär att någon som exempelvis jobbat 20 procent fackligt och sedan blir arbetslös bara får a-kassa för en 80-procentig inkomst. Den som jobbar heltid fackligt riskerar att inte ha rätt till någon a-kassa alls.

– Det känns jätteskönt att äntligen kunna reda upp de här problemen som funnits i a-kassan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Förtroendevaldas rätt till a-kassa har diskuterats länge och LO har drivit frågan i många år.

I 2017 års budget slogs det fast att reglerna skulle ändras. Men först nu kommer det alltså ett lagförslag.

– Det är många som har lagt förslag men inget av dem har hållit juridiskt att genomföra, så vi fick börja om från början. Men nu har vi äntligen ett nytt förslag som lagrådet inte har några invändningar mot. Det känns jätteskönt.

Förslaget gäller inte bara fackliga uppdrag utan också exempelvis politiska uppdrag eller uppdrag som nämndeman. Alla förtroendeuppdrag där man har laglig rätt att kräva ledigt från jobbet omfattas.

Det är en förklaring till att Ylva Johansson tror att förslaget går igenom i riksdagen.

– Jag tror inte det blir några problem. Det har varit total politisk enighet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som haft uppe de här frågorna. Jag tror också att borgerliga företrädare tycker att det är bra att deras förtroendevalda inte drabbas på ett orimligt sätt om de blir arbetslösa från sitt vanliga jobb, säger Ylva Johansson.

Lagförslaget kommer upp till beslut i riksdagen under våren. Målet är att de nya reglerna ska börja gälla den 2 juli.

Förslaget omfattar också förändringar i avräkningen på a-kassan för de arbetslösa som börjat ta ut pension.

Tidigare har man, när det gäller tjänstepensionen, räknat av krona för krona för den uttagna pensionen på den a-kassa man får ut, medan det funnits ett schablonavdrag för den som tar ut ålderspension.

Det förändras nu så att man i båda fallen räknar av krona för krona.