De fem förbunden i 6F – Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Fastighets och Seko – tillsätter nu en gemensam utredning för att hitta en ny modell för framtidens lönebildning.

Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare på Seko, du har fått i uppdrag att leda utredningen. Varför ska ni utreda lönemodellen?
– Den industrinorm vi har idag har gett reallöneökningar och bibehållen internationell konkurrenskraft. På så sätt har den varit framgångsrik, men den har misslyckats på andra sätt.

Vilka då?
– Det är egentligen två viktiga punkter. Modellen saknar en bred legitimitet då inte alla förbund får vara med och bestämma löneökningsnivån. I dag bestämmer industrin ensam och vi andra måste följa. Sedan har modellen haft svårt att utjämna löneskillnaderna. Arbetare har tappat mot tjänstemän. År 1994 var löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän i genomsnitt 4 500 kronor. Förra året var den 12 300 kronor. Det har också varit konsekvent svårt att få igenom låglönesatsningar som är viktiga för jämställdheten.

Du har utsetts till projektledare för utredningen. Vad innebär det?
– Utredningen kommer att bestå av ett antal underlagsrapporter som skrivs av forskare och utredare utifrån, sedan skriver vi en slutrapport och jag kommer att leda arbetet och skriva den sista rapporten.

Vilka teman ska underlagsrapporterna handla om, och vilka ska skriva dem?
– Det är för tidigt att säga. Vi har precis börjat titta på det, men jag tänker att det borde bli en del om hur lönebildningen fungerat historiskt och sedan framåtblickande.

Har ni redan nu några tankar på hur den framtida lönebildningen skulle kunna gå till som ni vill att utredarna testar?
– Nej, det är en mycket öppen utredning. Den kan mycket väl sluta i att dagens modell är den bästa. Men om det blir så har vi i alla fall utrett frågan. Vi kommer också att vara öppna med resultaten och redovisa dem på olika sätt under arbetets gång. Hela utredningen ska vara klar i juni 2019.

Ni gick redan i våras ut och berättade att ni skulle tillsätta en utredning. Varför har det inte skett förrän nu?
– Det har bara varit en fråga om arbetsbelastning. Vi har inte hunnit tidigare, men nu är vi igång.