29 900 eller 34 400. Det är genomsnittslöner på svensk arbetsmarknad 2016, den första siffran gäller för kvinnor och den andra för män.

Det innebär att män tjänar 15 procent mer än kvinnor i genomsnitt.

Siffrorna kommer från en LO-rapport som publicerats i dag.

Löneskillnader mellan könen

Samtidigt knappar kvinnorna in något, för första gången sedan 2007-2008 ökade lönerna under åren 2015-2016 mer för kvinnor än för män.

Männens löner har ökat med 3,7 procent, kvinnornas med 5,3 procent.

Det innebär att kvinnors lön i snitt ökat mer än mäns även räknat i kronor; de har fått 1510 kronor mer medan männen fått 1220. Men det genomsnittet dras upp främst av kvinnliga tjänstemäns löneökningar.

I arbetaryrken är kvinnornas löneökning endast tio kronor högre än männens.

Arbetares snittlöner ligger på 25 800 kronor, tjänstemäns på 38 200.

Tjänstemannalönerna ligger alltså 48 procent högre arbetarnas.

Enligt LO ligger gapet mellan arbetare och tjänstemän därmed på samma nivå som på 1930-talet.