För att tågtrafiken ska kunna återupptas så snart som möjligt kommer man att arbeta morgon som kväll, mellan 06 och 22.

– Vi tror att det kan ta omkring nio dagar, men det är osäkert. Det är inte månader det handlar om, men det är mer än en vecka, säger Ulrika Nilsson Lokrantz, vid Trafikverkets pressjour, och tillägger att man kommer att ha en mer detaljerad plan under onsdagen.

När allt är bortröjt väntar ett återställningsarbete av järnvägen, men i nuläget vet man inte hur skadad den är. Tågtrafiken genom Ludvika är stoppad, vilket orsakar störningar på sträckorna Hallsberg/Örebro—Borlänge/Gävle och Hallsberg/Örebro—Fagersta/Västerås.

Detta innebär också att utredningsarbetet, som bedrivs av såväl polis, Arbetsmiljöverket och Skanska, går in i ett nytt skede.

– Polisen har varit där och är klara med den tekniska utredningen och Arbetsmiljöverkets personal är också klara. Då behöver man inte vara på platsen längre utan utreder på annat sätt, säger Edvard Lind, presschef på byggföretaget Skanska, som var ansvarigt för brobygget.

Det var den 13 juli som formställningen vek sig under trycket från den betongbro som göts över vägen och allt rasade.

Tolv personer skadades men ingen fick livshotande skador. Polisen har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott.

 

Detta har hänt

Tolv byggarbetare skadades när en gjutform med betong kollapsade vid brobygget i Ludvika vid klockan 14.00 den 13 juli. Det var arbetare från det polska företaget G&M som skadades.

Sex personer fick allvarliga skador. Tillståndet är stabilt för dem som ligger kvar på sjukhus.

Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka och Arbetsmiljöverket och Trafikverket har gjort en översyn av olycksplatsen. Huvudentreprenör för bygget är Skanska, som också gör en utredning av olyckan.

Den 14 juli inleddes en förundersökning om arbetsmiljöbrott, men ingen är misstänkt.

Den 18 juli fick Trafikverket tillgång till olycksplatsen och har påbörjat röjningsarbetet.