– Vi har höga byggkostnader i Sverige. Därför behöver vi stärka konkurrensen och få fler företag att vara med, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Utländska byggbolag har svårt att förstå de svenska byggreglerna. Relevant information om reglerna saknas, vilket gjort att få utländska bolag bygger i Sverige.

– Det har varit praktiskt taget omöjligt att få fram de svenska byggreglerna på engelska, säger han .

Nu har regeringen gett Boverket i uppdrag att skapa en webbplats med reglerna översatta till flera olika språk. Det är en liten men viktig faktor för att få fler aktörer att våga bygga i Sverige, enligt Eriksson.

– Det finns ett intresse, men många är osäkra. Informationen är inte tillgänglig på ett bra sätt och man vet inte riktigt vad den innebär, säger han.

Bostadsbristen i Sverige är påtaglig, framför allt i de större städerna, och de bostäder som byggs nu får ofta en saftig prislapp.

– Att stärka konkurrensen inom det här området är en viktig del för att hålla ned kostnaden och kunna bygga till rimliga prisnivåer, säger Peter Eriksson.

David Peterson/TT