Polisen har trappat upp jakten på personer som saknar rätt att vistas i landet. Antalet arbetsplatsinspektioner trefaldigades i fjol, från 366 till 1 089, enligt statistik från polisen.

Vid kontrollerna 2016 hittades 232 personer som saknade rätt att vistas och arbeta i Sverige, jämfört med 94 året innan. Delvis kan ökningen förklaras med att polisen blivit bättre på att rapportera, men kontrollerna har också blivit fler, enligt gränspolisen.

– Polisen fick under 2016 mer resurser för att arbeta med inre utlänningskontroll, där de här inspektionerna är en del, säger Per Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolissektionen.

Är papperslösa rättlösa?

Arbetsrätt

Regeringen har aviserat att den vill stänga möjligheten för personer med utvisningsbeslut att hålla sig kvar i Sverige genom svartarbete. Mot bakgrund av den stora flyktingströmmen 2015 bedömer myndigheterna att gruppen kommer att växa.

– De närmaste åren kommer vi att få fler verkställighetsärenden att hantera. Så det är en medveten satsning att öka de här kontrollerna, säger Per Löwenberg.

Arbetsplatsinspektionernas främsta syfte är att slå mot de arbetsgivare som utnyttjar personer som saknar rätt att vara här som billig arbetskraft under vad som kan vara slavlika förhållanden. Fall finns där man funnit personer som bott i exempelvis biltvättar.

– Det kan se ganska illa ut. Vi har hittat personer i väldigt dåliga sanitära förhållanden, som saknar tillgång till toalett och har dålig tillgång till vatten, som har levt som man uppenbarligen inte bör leva, säger Per Löwenberg.

Lättare att kontrollera asylsökande på arbetsplatser

Nyheter

TT: Vad händer med dem som ni hittar och som saknar rätt att vistas här?
– Många gånger har de hållit sig undan och är så fallet har polisen rätt att ta dem i förvar, säger Per Löwenberg.

Regeringen vill skärpa kontrollerna ytterligare och har bland annat föreslagit att polisen ska kunna gå in på arbetsplatser för att göra id-kontroller utan att det finns en konkret brottsmisstanke.

– Om det går igenom i riksdagen kommer vi sannolikt att kunna göra fler kontroller och också kunna identifiera fler riskbranscher och se mönster på ett annat sätt än vi kan i dag, säger Per Löwenberg.

Anja Haglund/TT