Annika Strandhäll. Foto: Maja Suslin/TT

Färre fonder och stramare regler för PPM:s fondtorg är inte tillräckligt. Hela premiepensionssystemet behöver ses över, enligt regeringen och pensionsgruppen. Frågan anses akut och därför tillsätts en snabbutredning.

Efter att flera fall av missbruk av premiepensionssystemet uppdagats under senare tid vill regeringen och partierna i pensionsgruppen se vilka möjliga åtgärder som kan leda till tryggare pensioner och ett effektivare pensionssystem på lång sikt.

Frågan om en omstöpning av systemet ska nu snabbutredas. Utredningen sker vid sidan av det redan påbörjade arbetet med en hårdare reglering av pensionssystemets fondtorg.

”Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem. Vi behöver därför göra strukturella förändringar av premiepensionssystemet”, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen som samlar sex partier, i ett pressmeddelande.

Uppdraget går till Stefan Lundbergh, doktor i ekonomisk statistik, som ska ta fram en förstudie till den sista augusti.

I förra veckan presenterade Pensionsmyndigheten förslag på hårdare regler för premiepensionens fondtorg. Förslagen kan innebära att 300 fonder försvinner ur systemet.

Premiepensionen

• Premiepensionen ingår i den allmänna pensionen. 2,5 procent av inkomsten sätts av och placeras i fonder, som spararna själv kan välja. Systemet infördes år 2000.

• Överlägset störst bland fonderna är det statliga alternativet AP7 Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Där hamnar pensionspengar som inte aktivt placeras i någon annan fond.

Källa: Pensionsmyndigheten