Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Det hela började år 2014 då organisationen Elite Taxi i Barcelona gick till domstol och krävde att företaget Uber inte skulle få tillhandahålla sin tjänst Uber Pop i staden. Detta eftersom förarna inte hade taxilicens.

Uber Pop går ut på att vanliga privatpersoner kör människor i sina egna bilar utan taxilegitimation. Uber kallar det för samåkning men olika taxiorganisationer runt om i världen har vänt sig mot konceptet. I Sverige lades tjänsten ner efter att en lång rad förare åkt fast, och dömts, för svarttaxikörning eftersom de just körde utan taxilegitimation.

Men det spanska fallet har tagit sig hela vägen till EU-domstolen. I dag lämnade domstolens generaladvokat besked om hur han menar att domstolen bör döma.

I EU finns en större frihet för de tjänster som kategoriseras som ”informationssamhällets tjänster”. Enkelt förklarat tjänster där den elektroniska delen är tydligt fristående från den icke-elektroniska. Ett exempel är tjänster som fungerar som mellanhänder vid hotell- eller biljettbokningar.

Men enligt generaladvokaten omfattas Uber inte av den friheten. Det eftersom tjänsten är ”blandand” och utförs både på elektronisk och ickelektronisk väg – alltså bokas via appen, och sedan körs av en bilförare.

Därför ska man kategorisera Uber Pop som en transporttjänst och inte enbart en elektronisk tjänst. Det innebär, enligt generaladvokaten, att Uber kan tvingas att inneha de licenser och godkännanden som de olika EU-staterna kräver nationellt – exempelvis taxilicens.

Generaladvokatens utlåtande är inte bindande men i praktiken går EU-domstolen på advokatens linje i 50-60 procent av fallen.

– Vi ser positivt på generaladvokatens bedömning, som ligger i linje med vad vi hade väntat oss. En dom enligt generaladvokatens förslag skulle inte innebära några större konsekvenser för Sverige, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.