Från och med i dag, torsdag 4 maj och fyra dagar framåt håller Livs kongress i Malmö. 250 kongressombud ska välja ny förbundsledning, ta ställning till tre kongressrapporter och 201 motioner.

Frågor om medlemsrekrytering, generell arbetstidsförkortning och stärkt lagstiftning mot företagsflytt är några av de frågor som ska behandlas på kongressen.

• Fortsätt satsning på medlemsrekrytering och demokratiutveckling
Livs förbundsstyrelse föreslår fortsätta satsningen på medlemsrekrytering och demokratiutveckling med ytterligare 40 miljoner under fyra år. Liknande satsningar gjordes 2009 och 2013.

• Höjt arbetstidskonto
Höjt arbetstidskonto är en återkommande fråga i motionshögen. Arbetstidskontot beräknas per kalenderår och är 2.64 procent av lönesumman. Den kan tas ut som betald ledig tid, som deltidspensionspremie eller som kontant ersättning.

• Förslag på fortsätt satsning på jämställdhet i hela organisationen
Andel kvinnor bland medlemmarna har minskat något under perioden men är oförändrad bland de förtroendevalda, enligt förbundets jämlikhetsrapport. Lokalombudsmannakåren består av 50 procent kvinnor och 50 procent män.

• Motverka företagsflytt
Många motioner tar sin utgångspunkt från exemplet Findus i Bjuv med förslag på skärpt lagstiftning som kan motverkar nedläggning och flytt av produktion från Sverige till utlandet.

• Val till ny förbundsordförande, val av ny förbundsledning
Hela förbundsledningen ska bytas ut. Valberedningen har föreslagit Eva Guovelin som ny ordförande. Jolan Wennberg föreslås som andre och Fredrik Ståhle som tredje ordförande.