LÄS OCKSÅ Allt längre väntan på inspektion

Karin Lagerkvist är stabschef på Inspektionsavdelningen. Hon ger flera anledningar till att det går längre tid från en 6:6a-anmälning till en inspektion.

– Antalet anmälningar har ökat och samtidigt har vi färre inspektörer. Även om vi har fått in mer pengar har vi inte kommit ikapp än, säger hon.

Hon menar också att det inte alltid beror på Arbetsmiljöverket att tiden till inspektion blir lång. Det kan också bero på att det är svårt att hitta en tid med arbetsgivaren eller skyddsombudet – och att ärendena blir allt mer komplexa.

– En hel del kommer också in perioden före jul och sommar-semester och då blir det oftast längre handläggningstid.

Sedan något år tillbaka har Arbetsmiljöverket fått mer pengar och återigen börjat anställa inspektörer efter nedskärningarna som startade 2006. Målet är totalt 300 inspektörer till år 2020. Men om det kommer att påverka tiden till inspektion återstår att se, enligt Karin Lagerkvist.

– Samtidigt kan skyddsombuden komma in med dubbelt så många anmälningar. Men det är klart att vi räknar med att om det kommer fler personer så ska vi kunna öka genomströmningen av ärenden.

Många arbetsmiljöinspektörer anser att Arbetsmiljöverket prioriterar fel. Det visar en granskning av myndigheten som Riksrevisionen släppte i september förra året.

I en enkätundersökning med samtliga inspektörer svarade 43 procent av inspektörerna att verket borde lägga mer resurser på den så kallade ”obligatoriska tillsynen” alltså den som sker med anledning av olyckor, skyddsstopp och 6:6a-anmälningar. Samtidigt ville de flesta av inspektörerna att myndigheten skulle lägga mindre fokus på större nationella projekt.

Enligt Karin Lagerkvist har myndigheten nyligen ändrat fördelningen och lagt mindre resurser på nationella projekt.

– Vi har nu sett att vi ska jobba lite annorlunda, så det har vi till i år ändrat på, säger hon.

Läs mer om arbetsmiljö

”Inspektera mera” – Arbetets chefredaktör Yonna Waltersson

Arbetets arbetsmiljövecka