2017 har hittills varit ett mörkt år sett till hur många som omkommit på jobbet. Under årets första tre månader har 18 personer omkommit på sina arbetsplatser enligt preliminär statistik. Det kunde Arbetet visa under förra veckans arbetsmiljövecka. 

Nu följer vi upp granskningen med att undersöka hur lång tid det tar innan Arbetsmiljöverket är på plats efter att skyddsombud larmat om allvarliga brister på en arbetsplats.

Siffrorna är anmärkningsvärda. I snitt tar det 39 dagar innan Arbetsmiljöverket genomför en inspektion. Väntetiderna har ökat rejält. För tio år sedan hade i 38 procent av fallen en inspektion gjorts inom två veckor efter anmälningen.

Senaste året hade det bara skett i 11 procent av fallen. Då ska det tilläggas att det ofta har hunnit gå lång tid innan skyddsombuden gör en anmälan mot den egna arbetsgivaren.

”Arbetsgivarna kör sitt race och utnyttjar också att det tar tid och kan köra ett varv till innan Arbetsmiljöverket hinner fram” som busschauffören och skyddsombudet Esmail Darreshourian lite krasst säger till Arbetet.

Han gjorde en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket i december förra året. Inspektionen skedde först i februari och det dröjde till april innan Arbetsmiljöverket skickade ett föreläggande till Keolis.

Det var i och med att Alliansen bildade regering 2006 som inspektionerna blev avsevärt färre. Anslagen skars kraftigt ned och antalet inspektörer minskade med nästan en tredjedel. Även om myndigheten nu åter fått mer pengar är det fortfarande betydligt färre inspektörer än tidigare.

”Då fick vi ofta spontant besök av Arbetsmiljöverket ute på arbetsställen utan att vi larmat. Sedan blev det svårare och svårare att få någon att komma om det inte var fara för liv och lem”, berättar skyddsombudet Robert Nilsson.

Den verkligheten känns långt borta i dag. Men det är också precis vad som efterlyses av en av de mer välkända skyddsombuden vi har, Claes Thim, som avslöjade missförhållandena på Mall of Scandinavia. På debattplats skriver han om att skyddsombuden behöver uppbackning för att fler ska våga ta på sig det viktiga uppdraget: 

”Arbetsmiljöverket måste få utökade resurser och tydliga direktiv om att vara ute på fler oannonserade besök och stötta skyddsombuden bättre.”

Skyddsombudens arbete är har starkt bidragit till att Sverige har så pass säkra arbetsplatser. Men då krävs också att Arbetsmiljöverket kan göra sitt jobb. Arbetets siffror ger dessvärre underkänt till hur det ser ut i dag.