Mobilen finns ständigt till hands, även nattetid om så behövs. Och privatlivet är i princip obefintligt under de mest intensiva förhandlingsveckorna.

Elva av 14 avtalssekreterare (och förhandlingschefer) har svarat på frågor om arbetstid och lön. Majoriteten har oreglerad arbetstid och har alltså ingen möjlighet att kompa ut för alla timmar de lägger ned på avtalsförhandlingarna under kvällar, nätter och helger. Ettåriga avtal ger också sämre möjlighet till återhämtning innan nästa avtalsrörelse rullar igång, menar flera.

För sitt ansvar och den höga arbetsbelastningen har de flesta löner på cirka 60 000 kronor i månaden eller mer. Högst lön har Kommunals Lenita Granlund, 70 500 kronor, cirka 16 000 kronor mer än Fastighets Jari Visshed.

Lenita Granlund, Kommunal

Lenita Granlund. Foto: Fredrik Sandin Karlsson

Lön: 70 500 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Nej, eftersom jag inte har övertidsersättning.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Periodvis i en avtalsrörelse så jobbar jag i princip dygnet runt vardag som helg. Men när det är lugnare perioder så får man passa på och hämta andan och ta det lite lugnare.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej, jag är alltid tillgänglig.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Jag har många skickliga ombudsmän som förhandlar under min ledning så jag är inte någon ensamspelare i en avtalsrörelse. Vissa områden och avtal kräver mer arbete av mig än andra. Men det klart att det blir en väldigt tung belastning med så många avtal att förhandla när vi har ettåriga avtal. Det sliter hårt på mig och på alla oss som är delaktiga i förhandlingsarbetet.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Jag bor i Köping och pendlar till Stockholm där jag bor i veckorna, så jag kan koncentrera mig på arbetet. Det ingår i arbetet att jobba mycket i perioder och då får familj och fritidsaktiviteter stå tillbaka. Jag tar igen det vid andra tillfällen.

Peter Sjöstrand, Målarna

Peter Sjöstrand. Foto: Peter Knutson

Lön: Månadslön på 51 056 kronor samt ett ansvarstillägg på 7 148 kronor per månad.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Nej, jag har oreglerad arbetstid och ingen kompensation.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Svårt att säga, det kan variera och beror på hur förhandlingarna fungerar. Men det blir ganska långa arbetsdagar, kvällar och ibland även nätter.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Det är fullt möjligt, men beroende på vad vi har i pipeline så kan det vara svårt under vissa perioder. Under en avtalsrörelse är telefonen i princip aldrig avstängd.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Den är hög, betydligt högre än de år vi inte avtalsförhandlar.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Det påverkas ganska mycket eftersom det är så mycket fokus på avtalsförhandlingarna under både dag, kväll och ibland även nattid. Det blir mindre tid till familj och fritid under denna tid, men jag tycker jag har världens bästa jobb vilket verkligen gör det mödan värt.

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall

Veli-Pekka Säikkälä. Foto: Gustav Gräll

Lön: 64 198 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Jag har oreglerad arbetstid, men i avtalet ingår elva dagars ledighet som en ersättning för all övertid. Dessa måste tas ut varje år annars fryser de inne.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Jag jobbar nästan alltid 60 timmar i veckan och under en avtalsrörelse blir det många helger också.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej, jag är alltid tillgänglig. Men jag brukar säga att jag är oerhört priviligierad för jag har ett roligt jobb som samtidigt är min hobby.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Det är tuffare för då hinner man knappt avsluta en avtalsrörelse innan en ny börjar. Men jag har hög arbetsbelastning oavsett.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Det är väldigt svårt att planera för jag vet aldrig om det ska uppstå en konflikt. Till exempel kan jag aldrig boka något med min 15-åriga dotter för påsk eller sommar. När det är som mest intensivt är det bara jobba och sova som gäller.

Madelene Engman, GS

Madelene Engman. Foto: Lazze Öst

Lön: 61 500 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Nej.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Under den mest intensiva delen av avtalsrörelsen så styrs tiden framför allt av hur förhandlingarna går. Det kan alltså innebära såväl mycket arbete som mindre. En avtalsrörelse är en ”aktivitet” som kräver alla inblandandes arbetsinsats i olika omfång i olika grad. Vi är många som jobbar hårt för att få till avtal.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Vid ettåriga avtal är det så klart så att hela processen startar om, många gånger innan den ens helt avslutats. Vi har avtal som löper ut vid olika tidpunkter under året så det rullar på.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Eftersom jag är kongressvald och har ett förtroendeuppdrag och mitt uppdrag just är ansvaret för avtalen så blir såväl fritid som annat påverkat under avtalsrörelser. Det är ett riktigt roligt och svårt uppdrag som jag är mycket stolt och oerhört ödmjuk inför.

Per Persson, Hotell- och restaurangfacket

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.02.43

Lön: 67 326 kronor
Ingår övertidsersättning: Nej.
Kompar du ut? Nej.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Väldigt olika. Men jag antar att det kan vara ca 40-65 timmar per vecka.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Jag gör det inte normalt.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Klart är att den ökar, men jag avlastas andra arbetsuppgifter när det blir som mest intensivt.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Både jag och familjen visste vad uppdraget innebar när jag accepterade det, men visst påverkas privatlivet. Fast efter regn kommer sol …

Gerald Lindberg, Livs

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.02.48

Lön: 63 315 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja, inom förbundet har funktionärer oreglerad arbetstid.
Kompar du ut? Nej.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Mycket. Ständig beredskap och mycket väntan.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Stor.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Mycket. Uppdraget styr tiden.

Urban Pettersson, Elektrikerna

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.02.52

Lön: 60 040 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Nej.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Ett par kvällar och ibland på helgen. Vid varsel alla dagar och kvällar.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Hög.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Det påverkas.

Torbjörn Hagelin, Byggnads

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.02.55

Lön: Cirka 55 000 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Nej.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Rent generellt kan jag svara att arbetsbelastningen är stor under avtalsrörelsen och att vi jobbar i stort sett dygnet runt under avtalsrörelsen.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Jag har fem avtalsområden jag ska hålla koll på. Jag försöker hålla mig till normala arbetstider så här i början av en avtalsrörelse.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader?

Thomas Bjelkerud, Musikerförbundet

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.03.08

Lön:
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Ja. Senaste kompberget uttaget under jul och nyår.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Mellan 40 och 60 timmar.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Mer eller mindre kontinuerligt hög.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Negativt.

Jari Visshed, Fastighets 

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.03.13

Lön: 54 362 kronor.
Ingår övertidsersättning: Nej.
Kompar du ut? Ja, kring jul tar jag ut komptid.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Ungefär 50-60 timmar i veckan, beroende på läget i förhandlingarna.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Hög.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Det blir mindre utrymme för privatliv och det får anpassas efter jobbet. Trött hemma.

Pontus Georgsson, Pappers

Skärmavbild 2017-03-22 kl. 09.03.16

Lön: 57 847 kronor.
Ingår övertidsersättning: Ja.
Kompar du ut? Kompenserar en tillfälligt mycket hög arbetsbelastning med att jobba mindre senare.
Hur många timmar arbetar du varje vecka? Uppåt 60 timmar.
Kan du stänga av mobilen på kvällar och helger? Nej.
Hur är arbetsbelastningen för dig vid ettåriga avtal? Hög och möjligheten till återhämtning blir lidande.
Hur påverkas ditt privatliv under avtalsrörelsens mest intensiva månader? Med mycket arbete påverkas såklart fritiden.