Under onsdag den 15 mars deltar Keolisanställda busschaufförer vid sju depåer i Stockholm i en manifestation mot den senaste tidens förändringar som de menar är ohållbara. Makten över arbetstiden är en central fråga. Nu måste en stor del av de anställda söka arbetstider var sjätte vecka.

– Vi har inte någon koll på hur vi jobbar och kan inte planera våra liv. Många är irriterade på att de inte får jämna mat- och sovtider. Det är en hälsofråga. Vi är överrepresenterade i hjärt- och kärlsjukdomar, säger Christer Swanson, busschaufför på Keolis depå i Nyboda och huvudskyddsombud för Kommunal.

Manifestationen handlar om att förarna fått tajtare körscheman och många korta pauser som inte ger chans till vila. Men främst vänder sig förarna mot att Keolis stegvis vill gå mot att alla anställda ska söka arbetstider var sjätte vecka. Tidigare har en större del av bussförarna kunnat ha fasta arbetstider.

– Vi söker jobb utifrån olika kategorier, det kan vara tidiga morgnar, delade turer, dag, eftermiddag, kväll och natt. Det innebär att jag kan ha olika tider för jobb, sömn och mat varenda dag hela året runt.

Christer Swanson pekar på att problemet uppstått de senaste åren när olika funktioner centraliserades.

– De som hjälpte oss med scheman satt tidigare nere på depån och man kunde få ett ja eller nej om man ville ändra. I dag får vi inte ens ringa den här personen utan måste mejla och det är inte säkert att vi får svar. Datorn har ju ingen koll på vår psykosociala arbetsmiljö eller när jag behöver äta. Jobbar jag 7-16 två dagar kan jag ha lunch 9 ena dagen och 12 den andra.

Manifestationen inleds i dag, onsdag, klockan 11 och stannar till vid Keolis huvudkontor i Stockholm där en skrivelse ska överlämnas till vd:n. Sedan går tåget vidare till landstingshuset med en uppmaning till politikerna att ställa större krav på bussentreprenörerna kring arbetsmiljön.

– Mycket av problemen har uppstått när upphandlingarna började och busstrafiken privatiserades. De vinster som tas ut tas av oss och vår arbetsmiljö. Företaget säger att för att kunna vinna kommande upphandlingar måste de skära ner på kostnader.

På Christer Swansons depå i Nyboda finns många äldre förare som jobbat länge. Många av de nyanställda gillar upplägget med att söka sina arbetstider, poängterar han. Men han vill att de äldre förarna som har behov av det ska få möjlighet till fasta tider. Han pekar på att det finns bussbolag i Stockholm där alla har så kallade fasta tjänster, alltså förutsägbara arbetstider.

– Vi vill att företaget tar hänsyn till de äldre förarna som behöver fasta rutiner för att fungera. Det vi framför allt inte sett något av senaste åren är samarbete och dialog med personal och fackliga representanter. Man har inte tagit in synpunkter från fackliga organisationer innan man fattar beslut.

Alexis Kahlmann, affärsområdeschef för Keolis Stockholm, påpekar att kritiken kommer från en liten klick människor som känner att de fått det sämre men att det inte avspeglar majoriteten bussförare.
– När det gäller systemet för tidssökning gjorde Kommunal en enkät för tio år sedan bland medlemmarna där 96 procent svarade att de ville kunna påverka arbetstiden. Vilket gjorde att vi i samverkan med Kommunal införde tidssökning.

Han säger också att företaget för en månad sedan fick svar på sin medarbetarenkät där en majoritet svarar att de är nöjda med arbetstiderna. En femtedel var inte nöjda med sina arbetstider. Kahlmann betonar att förarna också har möjlighet att freda tid fem gånger under sexveckorsperioden, för att ha tid med ärenden och läkarbesök med mera. Han menar att synen hos Kommunalt centralt skiljer sig från det lokala facket och att just detta är en svårighet. Och att det handlar om ett rättviseperspektiv att inte ge de äldre och de som jobbat länge rätt till andra fördelar än yngre medarbetare.
– Vi träffade Kommunal på förbundsnivå igår och vi är helt eniga. Senioritetsprincipen är otidsenlig och den är inte rättvis. Oavsett hur gammal man är och vilken livssituation man är i har man rätt att påverka sin tid.

Det lokala fackets kritik mot att upphandlingen leder till kapade kostnader och sämre arbetsmiljö bemöter han så här:
– Det spelar ingen roll om trafiken drivs av privata aktörer eller i offentlig regi. Vi följer kollektivavtal och lagar och när det gäller pauserna har vi bättre villkor än i kollektivavtal i innerstaden.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om kritik från en central facklig förhandlare för Kommunal på Keolis. Kritiken gällde att det inte gjorts någon bedömning av hur arbetsmiljön påverkas när fler ska omfattas av tidssökningen.
– Vad gäller ökningen av andelen som tidssöker så har vi en diskussion lokalt om samverkan vid införandet, till exempel tidpunkt för när skyddsombuden ska involveras. Här behöver vi titta på hur processen gått till och se hur samverkan kan bli bättre i framtiden, säger Alexis Kahlmann på Keolis.