Islands regering har lagt fram ett lagförslag om att företag med fler än 25 anställda ska tvingas bevisa att de betalar lika lön för samma arbete, oavsett kön eller etnicitet. 

Island blir världens första land med en lag som denna. Regeringen meddelade på onsdagen att lagen planerar att träda i kraft redan denna månad. Lagen ska gälla både privata och statliga företag.

 

Förslaget stöds av oppositionen och den isländska regeringens mål är att lönegapet mellan män och kvinnor ska vara helt borta inom fem år.