Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Biståndet kunde ha varit 3,4 miljarder högre om inte regeringen gått in och krävt förändringar, säger han till Arbetet Global.

I en debattartikel i Dagens Nyheter anklagade Staffan Landin och Henrik Westander på PR-byrån Westander, den svenska regeringen för att ha tvingat Migrationsverket att ändra sina beräkningar för kostnaderna av asylmottagandet.

En del av den svenska biståndsbudgeten går till att täcka kostnaderna för asylmottagning. Hur stor avräkningen blir beror på hur många som Migrationsverket bedömer kommer att söka asyl i Sverige.

Nyligen gjorde Migrationsverket en ny prognos som visar att antalet asylsökande sjunker kraftigt i år, jämfört med föregående år.

I samband med detta presenterade Migrationsverket den 7 februari en prognos för kostnaden av asylmottagning. Men då siffrorna lades ut på hemsidan reagerade regeringen och krävde att de skulle använda en annan kostnadsprognos som ledde till att utgifterna blev 3,4 miljarder kronor högre, uppger Staffan Landin.

I en rapport för Concorde – biståndsorganisationernas samarbetsorganisation – skriver Staffan Landin att Sverige gjort större avräkningar från biståndsbudgeten än vad många andra länder har gjort. Dessutom hävdar han att avräkningarna gjorts på ett sätt som strider emot OECD och givarländarnas samarbetsorgan DACs regler.

Utrikesdepartementet anser dock att Staffan Landins kritik grundar sig på felaktiga uppgifter.

Uppgifter om att regeringen skulle ha ”tvingat fram” högre biståndsavräkningar stämmer inte, enligt regeringskansliet.

Migrationsverket har därmed ”ombetts att inkomma med en prognos enligt den modell som regeringen använt som grund för sin budgetproposition och den budget som antagits av riksdagen” skriver de.