Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Det betyder inte att vi vill avskaffa det nationella medborgarskapet, utan komplettera det. Det skulle ge alla nordiska medborgare samma rättigheter och plikter i det land eller självstyrande område som de bosätter sig i, säger den åländska politikern Britt Lundberg (C), som är Nordiska rådets president under 2017.

Förslaget kommer från mittengruppen i Nordiska rådet, där bland andra Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår.

Rådets välfärdsutskott ska i dag diskutera frågan när det har möte i Oslo. Om utskottet bestämmer sig för att gå vidare med frågan tas den sedan upp under Nordiska rådets möte i Stockholm i april.

För att frågan ska skickas vidare till medlemsländernas regeringar krävs att majoriteten av ledamöterna i plenum röstar ja till förslaget.

– Målet är också att göra Norden till en ännu mer kraftfull, gemensam marknad för kunskap, varor, sysselsättning och den fria rörligheten, säger Britt Lundberg.

Nordiska rådet

• Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ och bildades 1952.

• Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

• Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament och utses av parlamenten efter förslag av partigrupperingar. Direkta val till Nordiska rådet förekommer inte.

• Nordiska rådet samlas till två årliga möten, temasession och ordinarie session, där de nordiska parlamentarikerna fattar beslut om sådant man vill att de nordiska regeringarna skall hitta lösningar på.

Källa: Nordiska rådet