Foto: TT

Jobbar du med teknik i ett mansdominerat yrke? Grattis, då är chansen stor att du tjänar betydligt mer pengar än om du jobbar med människor i ett kvinnodominerat yrke. Det visar expertnätverket Lönelotsarna och sätter en prislapp på lönegapet mellan könen.  

76 miljarder. Så mycket skulle det kosta att jämna ut de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män, konstaterar Lönelotsarna.

I en ny rapport har de tittat på 239 yrken som antingen är kvinno- eller mansdominerade. Yrkena har delats i olika grupper utifrån längd på utbildning, krav på ansvar, problemlösning, sociala färdigheter och arbetsförhållanden. Totalt elva grupper har bildats med yrken som är likvärdiga i svårighetsgrad och som därmed borde vara likvärdig i lön, enligt Lönelotsarna.

I varje grupp är lönerna i de kvinnodominerade yrkena lägre än i de mansdominerade. En person som jobbar i ett kvinnodominerat yrke tjänar i genomsnitt 28 600 kronor att jämföra med 33 900 kronor i mansdominerade. Den som jobbar i ett kvinnodominerat yrke tjänar därmed i genomsnitt 5 300 kronor mindre varje månad.

– Trots regeringens jämställdhetsmål och skrivningar om jämställdhet i kollektivavtalen tillåts den systematiska nedvärderingen av kvinnodominerade yrken fortsätta, år efter år. Det är ett allvarligt samhällsproblem som måste få en hållbar lösning, säger Marie Trollvik som är en av författarna bakom rapporten i ett pressmeddelande.

De kvinnodominerade yrkena har ofta lägre lön än mansdominerade yrken med lägre svårighetsgrad och lönespridningen inom kvinnodominerade yrken är mindre, vilket gör det svårare att ha en god löneutveckling inom yrket.

Sammanställningen visar också att yrken där man arbetar med människor har lägre lön än yrken där man ar betar med data, text och siffror.

Att täppa till lönegapet på 76 miljarder om året skulle kosta, men är fullt möjligt enligt Lönelotsarna som konstaterar att hela lönesumman 2015 var 1 589 miljarder och att arbetsgivaravgifterna uppgick till 475 miljarder.

– Det är inte omöjligt att rätta till snedfördelningen, men det krävs vilja och att medel tillförs till kvinnodominerade yrken. Lönerna i kvinnodominerade branscher måste få öka i en snabbare takt än i de mansdominerade, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som arrangerar konferensen Forum jämställdhet nästa vecka där rapporten ska presenteras.

För att komma till rätta med de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män krävs insatser från flera håll, konstaterar Lönelotsarna. De uppmanar därför arbetsmarknadens parter och staten att samarbeta och skapa en nationell samordning och strategi mot att kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade.