Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Taiwans president Tsai Ing-Wen besökte Houston i USA under helgen och planerar även ett besök i San Francisco den 13—14 januari, men Kina har krävt att USA ska stoppa genomresorna då hon inte har några formella regeringsmöten under ”ett-Kina”-politiken.

”Att hålla fast vid ’ett Kina’-politiken är inte en nyckfull begäran från Kina till amerikanska presidenter, utan en skyldighet för amerikanska presidenter för att upprätthålla relationerna mellan Kina och USA och att respektera ordningen i Asien- och stillahavsområdet”, står det i tidningens ledare.

För några månader sedan protesterade Peking emot att Trump accepterat ett gratulationssamtal från Tsai Ing-Wen. Då ifrågasattes Washingtons engagemang för Kinas ståndpunkt, att Taiwan är en del av ”ett Kina”.

”Om Trump bryter mot ’ett Kina’-politiken efter att ha tillträtt på presidentposten, kommer det kinesiska folket kräva att regeringen hämnas. Det finns inget utrymme för köpslående”, skriver tidningen.

TT