Stabila relationer blir allt vanligare. 1992 skilde sig 2,5 av paren i Sverige räknat på per tusen par. Tio år senare hade den siffran sjunkit till 2,2 och separerar man från en relation så gör man det allmänt senare. Det visar statistik från rapporten Families in the 21st century från tankesmedjan SNS, skriver forskning.se.

Dessutom ökar antalet födda barn. På 1990-talet föddes 1,6 barn per kvinna, men under 2010-talet har siffran stigit till 1,9 barn per kvinna. Anledningen till den förändrade familjebilden är större jämlikhet mellan könen, menar forskaren Gösta Esping Andersen.

Men utvecklingen mot mer stabila relationer gäller framförallt välutbildade grupper. Bland lågutbildade par ökar skilsmässorna och de får heller inte lika många barn.

– Utbildade grupper har lättare att ha jämlika värderingar. Det är dokumenterat hundratals gånger i forskningen. Män utan utbildning har mycket svårare att anpassa sig till nya roller, säger Gösta Esping Anderson till forskning.se

Däremot tror han att även lågutbildade kommer att gå mot att bli mer jämställda i framtiden.

– Jag tror att den enskilt viktigaste åtgärden som de skandinaviska länderna har gjort är att erbjuda barnomsorg av hög kvalitet. Det är bra på flera sätt. Dels för att det fundamentalt ändrar kvinnors roller och gör att de kan arbeta. Det är dessutom viktigt för den kognitiva utvecklingen hos barnet.