Grafik: Arbetet

Den svenska konjunkturen blir fortsatt stark. Men LO-ekonomerna hävdar att ökande kompetensbrist och matchningsproblem riskerar begränsa farten på hemmaplan.

LÄS OCKSÅ Ledare: Bara satsningar på utbildning kan lösa kompetensbrist – Martin Klepke

I LO-ekonomernas nya konjunkturprognos fortsätter den inhemska efterfrågan att gå på högvarv. Tillväxten förväntas landa strax över 3 procent och under de två kommande åren beräknas brutto-nationalprodukten växa med knappa 2,5 procent.

Det innebär att den inte når upp till fjolårets mycket höga notering, men historiskt sett är det goda nivåer.

För att få ner arbetslösheten en bra bit under 6 procent krävs det stora investeringar i utbildningssystemet, enligt LO-ekonomerna.

– Den stora utmaningen är att möta och följa upp fjolårets stora flyktinginvandring. I år innebär den ett högt antal beviljade uppehållstillstånd, och nästa år väntas stora volymer i etableringsuppdraget. Politiken måste inriktas på att få in de nyanlända på arbetsmarknaden genom att utveckla deras färdigheter, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Grafik: Arbetet

Regeringens och Riksbankens ekonomiska politik beskriver Lars Ernsäter som ”välavvägd”.

– Det är svårt att se att penningpolitiken kan åstadkomma så mycket mer. Inom finanspolitiken är det viktigt att regeringen inte ger efter för ropen på åtstramningar. säger Lars Ernsäter.

Enligt honom utgör den internationella utvecklingen och industrin en akilleshäl i den svenska ekonomin.

– Vi räknar med att tillväxten i omvärlden framöver blir gradvis starkare. Sedan har vi den svaga kronan som stöttar. Det innebär att vi ser en lite starkare internationell efterfrågan framför oss, så exporten ökar hyggligt, men det är ingen stor uppgång, säger Lars Ernsäter.

Utgången i det amerikanska presidentvalet har inte fått LO-ekonomerna att ändra sin bedömning av svensk ekonomi.

– Trumps seger har inte påverkat prognosen alls. Det som har hänt är att osäkerheten är mycket större. Dels på lång sikt i form av tänkbara handelshinder, och dels på kort sikt då det ställer saker på ända, säger Lars Ernsäter.

Han poängterar att riskerna huvudsakligen bottnar i utvecklingen i omvärlden.

– Vi står inför en räcka avgörande politiska händelser, såsom presidentvalet i Frankrike och folkomröstningen i Italien. Den politiska risken har alldeles bestämt ökat, säger Lars Ernsäter.

Anders Eld