NYMartin-K-webbledartopp

Svensk ekonomi går bra de närmaste åren, främst på grund av en fortsatt bra konjunktur. Men i LO-ekonomernas höstrapport skruvar författarna samtidigt upp oron för att arbetsgivare får allt svårare att hitta rätt utbildad personal när de vill anställa.

Hotet har funnits länge. Enligt Svenskt Näringslivs kartläggning från 2010 misslyckades redan då vart femte rekryteringsförsök på grund av att de arbetsgivare som vill anställa inte hittade någon med rätt utbildning. Och på de sex år som har gått har läget blivit betydligt värre.

LÄS OCKSÅ Ljus prognos, men omvärlden oroar

Det här måste nu åtgärdas med utbildning, anser LO-ekonomerna. De föreslår kraftiga satsningar på en mer likvärdig grundskola med hög kvalitet, bättre matchning mellan yrkesprogrammen och vad företagen behöver, bättre yrkesprogram på gymnasiet och särskild vuxenutbildning för de flyktingar som kommit hit.

En del av regeringens åtgärder är steg i den riktningen, påpekar LO-ekonomerna, med kunskapslyft och utbyggd vuxenutbildning.

Det som däremot gnager i bakhuvudet under läsningen av rapporten är varför inte Allianspartierna kan ta samma ansvar, nu när vi är i ett så speciellt parlamentariskt läge.

När företagen skriker efter rätt utbildad personal vägrar i stället allianspartierna i sina alternativbudgetar anslå större satsningar på den skola de själva har raserat. (Och Liberalerna fortsätter med sin vid det här laget prövade och tämligen utdömda ”vet hut och ta av kepsen”-linje.)

Och när företagen skriker efter rätt utbildad personal är Alliansens enda väg för flyktingar ut på arbetsmarknaden inte att utbilda dem till de jobb som finns – där de skriande behoven finns – utan att sänka deras löner.

Om inget görs är bristen på arbetskraft inom fem till tio år extremt alarmerande inom industri och verkstäder, buss- och lokförare, kockar och, det sedan länge utpekade bristområdet, undersköterskor.

Det är kvalificerade LO-yrken, efterfrågan ökar samtidigt som kullarna som går ut från yrkesgymnasierna blir allt mindre. Och hur kan då sänkta löner vara en hjälp för den arbetsgivare som inget hellre vill än att anställa men som inte hittar någon som är utbildad?

Vem blir fullärd svetsare genom att lönen för svetsare sänks?

Naturligtvis är lösningen inte sänkta löner utan utbildning. De rödgrönas utbyggda undervisning och skola är en politik anpassad efter verkligheten. Att sänka lönerna och skylla på invandrarna är en politik anpassad efter Sverigedemokraterna.

Alliansen väljer tyvärr det senare.