SUNDSVALL 20120905 Inger Arvidsson, vÂrdbitr‰de och skyddsombud p ‰ldreboendet Skottsundsbacken i Sundsvall. Inger sitter och pratar med Britta Fahlstrˆm, 99 Âr och Elsa Skoglund, 93 Âr. ***BES ARBETET*** Foto: Mats Andersson / SCANPIX / Kod 62210

Foto: Mats Andersson/TT

Lyssna på välfärdens vardagshjältar i stället för på välfärdslobbyisterna. Att stoppa vinsterna i välfärden borde vara självklart, skriver Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd.

De privata välfärdskoncernernas lobbyister är i dag så aggressiva och så framgångsrika i sin strävan att kontrollera välfärden och politiken att jag som medborgare är på väg att tappa tron på demokratin. Ilmar Reepalus utredning är välkommen, men den politiska debatten om välfärden har krympt till att handla om marginella justeringar i ett välfärdssystem som är i behov av totalrenovering.

Att befria välfärden från vinstintresset borde vara det självklara första steget på åtgärdslistan. Det demokratiska mandatet från medborgarna kan knappast bli tydligare: En rykande färsk Sifo-undersökning visar att 80 procent vill ha vinststopp eller vinstbegränsning i välfärden.

Vinstintresset leder fel, bort från medborgarnas behov. Därför är det mycket effektivare att ta bort vinstintresset i stället för att dra igång en kostsam och byråkratisk kontrollapparat som ändå aldrig kommer åt grundproblemet.

Men det räcker inte. Marknadstänkandet genomsyrar i dag hela välfärden, inklusive den offentliga sektorn och de statliga företagen. Det är hög tid att göra upp med New Public Management och i stället demokratisera verksamheterna.

Lyssna på välfärdens vardagshjältar i stället för på välfärdslobbyisterna. Satsa på det mest värdefulla som välfärden har; alla undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, lärare, förskollärare med flera som varje dag går till jobbet med ambitionen att göra en viktig insats för sina medmänniskor. De måste befrias från nedskärningshetsen och ges bra arbetsvillkor. Om de erbjuds arbetstidsförkortning går det att stävja psykisk ohälsa och flykt från välfärdsjobben.

Välfärden har dränerats på resurser som en följd av skattesänkningar, skatteflykt och privata vinstuttag. Det är en följd av politiska beslut och därför kan så klart nya politiska beslut ändra på den saken.

Varför inte införa en Tobinskatt? Den skulle kunna ge en rejäl förstärkning till välfärden. Skatten är visserligen pytteliten, 0,01-0,1 procent på finansiella transaktioner, men kommer att ge många miljarder i intäkter eftersom spekulationen i pengar och värdepapper är så omfattande. Med en Tobinskatt skulle vi också kunna finansiera mottagningen av flyktingar från Syrien. Tio andra EU-länder är just nu i färd med att införa en Tobinskatt, så varför kan inte vi?

I en fungerande demokrati är allt möjligt, men det finns starka krafter för att vingklippa demokratin så mycket som möjligt. Välfärdskoncernerna agerar i dag på en global marknad och deras metod är att påverka politikerna att begränsa demokratin i juridiskt bindande avtal.

Just nu förhandlas tjänstehandelsavtalet TISA mellan 50 länder. Välfärdslobbyisterna driver på för att avtalet ska göra beslut om privatiseringar och avregleringar oåterkalleliga för all framtid. Det är direkt odemokratiskt och helt oacceptabelt.

Jag håller på att tappa tron på demokratin, men till landets folkvalda säger jag ändå: Motbevisa mig gärna! Låt mig slippa läsa i tidningen om politiker som blir smickrade av välfärdsbolagens uppvaktningar och som börjar jobba för dem. Fatta i stället beslut i riksdagen om en hållbar välfärd för medborgarnas bästa –och förpassa marknadsexperimentet i välfärden till historiens skräphög.

Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd