NYMartin-K-webbledartopp

DN Kultur driver en kampanj för att få kulturminister Alice Bah Kuhnke att sänka momsen på digital media från 25 procent till sex procent. Det vill säga till samma extra låga momsnivå som på böcker och tidningar.

Naturligtvis är det bra att påtala logiska fel i skattesystemet, i dag påförs en digital tidning 25 procents moms, medan samma tidning i pappersformat slipper undan med sex procents moms.

Men det ologiska är inte att digitalmomsen är på normal nivå utan varför kulturmomsen har förärats med subventionerad moms.

Tyvärr är det ju uppenbara att DN Kulturs propagandadrive inte styrs av något patos för logik i skattesystemet. Snarare av att de egna artiklarna bör beskattas lindrigare än andra varor och tjänster.

Om argumentet är att finkultur ska vara billig och därmed tillgänglig för fler så uppstår frågan vem som ska avgöra vad som är fin- respektive fulkultur. Men framför allt visar all utvärdering att det är svårt att styra människors beteende genom olika momssatser.

Normalkonsumenten köper inte mer kultur för att momsen är på sex procent. Men de som köper mycket kultur köper ännu mer när kulturen blir billigare.

En sänkt moms blir alltså bara en gratifikation för de redan frälsta, på samma sätt som en sänkt digitalmoms endast blir en gratifikation för dem som redan läser DN Kultur och liknande sidor.

För LO:s grupper har den sänkta kulturmomsen inte ökat läsintresset. De fackliga läsprojekten har haft betydligt bättre resultat.

Skola, förskola, läsprojekt och tillgängliga bibliotek ökar läsandet hos befolkningen. Men inte sänkt moms.

På samma sätt visar utvärderingar att sänkt moms på mat inte får låginkomsttagare att ändra sina matinköp. Däremot byter höginkomsttagare till lyxigare och dyrare mat.

Även den borgerliga regeringens laborerande med sänkt moms för krogmåltider har i utvärderingar förkastats som dyrt och verkningslöst.

Det är alltså svårt att genom ekonomiska incitament verkligen ändra folks köpbeteende. Till det krävs mycket kraftiga subventioner,  betydligt kraftigare än en sänkt moms. Ett fungerande exempel är  gratis inträde på museer.

När det gäller momsen bör både Alice Bah Kuhnke och finansminster Magdalena Andersson i stället lyssna till ekonomer: Det enda statsfinansiella  och fördelningspolitiskt riktiga är att ha lika hög momsnivå på allt, förslagsvis på normalnivån 25 procent.

Så får läsarna av DN kultur stå ut med att betala lika mycket moms som westernfilmsälskarna.