STOCKHOLM 2015-09-06 Statsminister Stefan Lˆfven (S) talar p Medborgarplatsen i Stockholm under en manifestation till stˆd fˆr flyktingar under parollen "Refugees Welcome" p Medborgarplatsen i Stockholm, arrangerad av de politiska ungdomsfˆrbunden i Stockholm. Foto: Maja Suslin / TT / kod 10300

Har statsminister Stefan Löfven (S) vänt flyktingbarnen ryggen? Ulrika Andersson påminner honom om hans ord på manifestationen till stöd för flyktingar på medborgarplatsen i september 2015. Foto: Maja Suslin/TT

”Jag vill inte åka till Afghanistan, jag mycket rädd”, säger en 16-årig kille till mig på jobbet.

Jag arbetar på ett HVB hem för ensamkommande ungdomar och älskar mitt jobb men nu börjar det bli mycket svårt. Vad svarar jag den här killen och alla andra ungdomar som är oroliga, rädda?

”Mycket svårt tänka i skolan när jag hela tiden vara rädd”, mer än hälften av våra ungdomar är afghaner uppvuxna i Iran. Om de har familj finns den i Iran, ändå ska de skickas till Afghanistan. Ett Afghanistan UD starkt avråder svenska medborgare att besöka.

Jag hjälper ungdomarna med deras skolarbeten, de lär sig om demokrati, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet. Begrepp som jag trodde Sverige stod för. Allt som Sverige satsat på dessa ungdomar slängs nu bort när de slängs ut ur landet. All deras potential tar man inte vara på, de skulle kunnat bli en stor tillgång för oss inom många yrkesområden.

De har satsat allt på att gå i skolan, lära sig svenska och integreras i det svenska samhället -nu har luften gått ur dem. De tillhör folkgruppen hazara som är mycket utsatt både i Iran och Afghanistan. De har varit med om mycket, en hel del talar de överhuvudtaget inte om. De har upplevt saker som vi inte ens kan föreställa oss både i länderna de vuxit upp i och på resan hit.

Det sveket som den svenska så kallade demokratin nu visar dem får dem att helt tappa tron på mänskligheten och på begreppet demokrati som de inte upplevt innan de kom till Sverige.

Detta sa du vid manifestationen för flyktingar på Medborgarplatsen i Stockholm den 6 september 2015:

”Vänner, miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som du och jag med drömmar och förhoppningar, men som tvingas fly undan bomber med sina barn i famnen”.

”Nu är det dags att Europa står upp för människans okränkbara värde och rätt, som vi i våra deklarationer och avtal svurit att värna. Det ska Sverige stå upp för. Det står vi upp för här i dag”.

”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor. Och vi ska fortsätta vara ett land, som bär solidariteten som vår största stolthet”

Var det bara tomma ord? Du är hjärtligt välkommen att besöka oss och förklara för våra ungdomar varför den svenska demokratin, jämlikheten och solidariteten inte gäller dem.

Ulrika Andersson, boendepedagog