STOCKHOLM 20160913 Statsminister Stefan Lˆfven l‰ser upp regeringsfˆrklaringen vid ˆppnandet av riksmˆtet i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani / TT / kod 10090

Foto: Claudio Bresciani/TT

Med mer utbildningsstöd och bättre jobbmatchning av Arbetsförmedlingen. Så ska en tudelad arbetsmarknad botas, säger statsminister Stefan Löfven (S) i sin regeringsförklaring.

LÄS OCKSÅ Ledare: Imponerande redovisning av Löfven – Martin Klepke

Vid tisdagens riksmöte stoltserade Stefan Löfven med att Sverige för första gången på sju år har en arbetslöshet under sju procent, liksom att sysselsättningsgraden är den högsta i EU.

– Vi ska utveckla den svenska modellen och investerar i välfärden. Jobbtillväxten ska fortsätta stimuleras och jobbmatchningen förbättras.

Hittills under mandatperioden har 120 000 jobb skapats och John Hassler, professor i nationalekonomi och före detta ordförande för Finanspolitiska rådet, förklarar att det till stor del beror på den rådande högkonjunkturen liksom år av jobbskapande politik.

– De reformer som förra regeringen gjorde var bra för att få folk i arbete, men viljan att få fler i arbete går tillbaka till 70-talet och har drivits av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar, säger han.

Stefan Löfven bekymras dock över den mycket tudelade arbetsmarknaden, där vissa grupper har lätt att få jobb, medan andra stannar i långtidsarbetslöshet.

– Arbetsmarknaden hämmas av att människor saknar rätt utbildning. Vårt fokus på yrkesutbildning och studier fortsätter, förklarar Stefan Löfven samtidigt som han lanserar ett förslag om att alla vuxna ska ha rätt att läsa klart Komvux.

Dessutom ska regeringen i höst lägga ytterligare insatser på 90-dagars garantin för unga som innebär att unga ska ha ett jobb eller vara inskrivna på en utbildning inom 90 dagar från det att de blir arbetslösa.

– Arbetsförmedlingen ska ha ett tydligare arbetsgivarfokus och vara en matchningsmyndighet. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte låga löner. Anslagen för forskning och utbildning höjs, säger Stefan Löfven vid riksmötets öppnande.

Men professor John Hassler menar att regeringens satsningar på utbildning inte räcker för att lösa problemet med en tudelad arbetsmarknad.

– Jag tror vi måste ta ett steg tillbaka vad gäller enkla jobb. I förhållande till hur många lågutbildade vi har, har vi färre enkla jobb än många andra länder, säger han och poängterar samtidigt.

– Fler söker jobb i dag men en för stor andel har inte hittat något jobb. Gapet mellan att försöka delta – men inte arbeta är alldeles för stort.