Staten kontrollerar 49 hel- eller delägda bolag. De mest kända, Vattenfall, Telia och LKAB och sammanlagt 48 av bolagen har samtliga kollektivavtal för sina anställda.

Därmed fyller de också riktlinjer regeringen satt upp för sina statliga företag.
På olika områden skall bolagen enligt regeringens regelverk vara ett föredöme för hela det svenska näringslivetnäringslivet.

Men ett bolag går mot strömmen; Visit Sweden saknar kollektivavtal för sina 27 anställda i Sverige. Sammanlagt har bolaget 75 anställda, men de finns utspridda på Visit Swedens kontor runt om i världen och har lokala avtal och anställningsvillkor.

– Vi har elva medlemmar hos Visit Sweden i Sverige, men har inte fått någon förfrågan från medlemmar att agera, säger ombudsman Markus Wiberg vid Unionens region Stockholm.

Unionen har tidigare förhandlat om organisationsfrågor och för enskilda medlemmar vid Visit Sweden, men några kollektiavtalsförhandlingar har inte förts.

– Men det hänger inte bara på oss, företaget och kanske i speciellt ett statligt bolag borde själva ta initiativ för att skriva kollektivavtal, säger Markus Wiberg.

Visit Sweden ägs till 50 procent av staten och 50 procent av turistnäringen via Svensk Turism. Uppdraget är att öka antalet utländska turister i Sverige. Fem egna kontor i olika länder samt helägda dotterkontor i ytterliga sju länder gör vad de kan för att locka turisterna till Smygehuk i söder, till midvinternattens Norrbotten, midsommarstänger kring Siljan och allt där emellan.

Hyfsat framgångsrikt kan bolaget på sin webbsida konstatera att antalet utländska turister ökar och under 2015 spenderade de 112,6 miljarder kronor i Sverige.

Men den svenska modellen med kollektivavtal säljer kanske inte?

– Vill man visa att man står fullt ut för den svenska modellen borde de ha ett kollektivavtal, säger Markus Wiberg och fortsätter.

– Vi har uppsökande verksamhet och Visit Sweden är ett företag som vi kommer att kontakta snart.

Till staten genererar den utländska turismen drygt 12 miljarder kronor i bland annat moms under 2015.

Visit Swedens vd Thomas Brühl har inte kunnat nås för en kommentar, men i en skriftlig kommentar säger han.

”Vi har inget kollektivavtal med våra anställda i Sverige, men vi är öppna för att teckna ett om medarbetarna vill det. Vid löneförhandlingar följer vi samma nivå som centrala avtal.”

Bolag med 163 000 anställda

• Staten äger helt eller delvis 49 olika bolag varav två finns på börsen. De mest kända; LKAB, Vattenfall, Systembolaget, Telia, Apoteksbolaget

• Sammanlagt sysselsätter de statliga bolagen 163 000 anställda.

• Det samlade värdet på bolagen är cirka 460 miljarder kronor

• Visit Sweden är med sammanlagt 75 anställda runt om i världen ett av de mindre bolagen.

• Men den utländska turismen i Sverige omsätter 112 miljarder kronor och drar in cirka 12 miljarder kronor i moms till statskassan.

• Till skillnad från övriga statligt kontrollerade bolag saknar Visit Sweden kollektivavtal för sina 27 anställda i Sverige