Jan Granvik i Almedalen. Foto: Kim Nilsson

Jan Granvik i Almedalen. Foto: Kim Nilsson

LO-förbunden hyllar och verkar efter den svenska modellen, men för Musikerförbundet är den svår att använda i praktiken. – När vår motpart är så oproportionerligt stor är det svårt att tala om just parter. Därför måste vi titta på lagstiftning för rätt ersättning, säger ordförande Jan Granvik. 

Strejken är det starkaste vapnet för fackförbunden att ta till vid en konflikt med arbetsgivarparten, men för Musikerförbundet är verkligheten en annan.

– I vår bransch är balansen helt annorlunda. Vår motpart är globala storbolag som inte tar ansvar för musikeraspekten, de är bara ute efter vinst, säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik.

Tillsammans med Musikerförbundets jurist Per Herrey och representanter för Socialdemokraterna och Moderaterna i riksdagens näringsutskott, deltog han under torsdagen på ett seminarium i Almedalen där man diskuterade ersättning för musiker i en bransch där streaming via tjänster som Spotify blivit allt vanligare.

– Problemet är att våra avtal inte har anpassat sig till tekniken. Storbolagen har ändrat vår ersättningsgrad när nya typer av musiktjänster har lanserats utan att föra en dialog med oss, säger Per Herrey.

Efter seminariet utvecklade Jan Granvik resonemanget för Arbetet.

– Vi ser att vi måste jobba politiskt för att få till en lagstiftning för att musiker ska få en rimlig ersättning, vi kallar det för en oavvislig ersättningsrätt. Den ska gälla oavsett hur tekniken utvecklas.

Kommunal har ett stort stöd i opinionen för att undersköterskorna ska få extra lönepåslag, hur kan ni jobba för att lyfta ersättningsfrågan för musikerna?
– Genom att försöka uppmärksamma konsumenterna på att man även som musiker måste få en rimlig ersättning. Vi måste kunna berätta att när du betalar för att lyssna på streamad musik så går pengarna inte nödvändigtvis direkt till musikern. Ersättningen i dag kan vara 6 000 kronor för en miljon spelningar på Spotify, och det är innan skatt.

Hur ser ni på er roll i LO?
– Vi är nöjda med att vara en del i denna federation. Sedan är det klart att våra typer av frågor inte alltid ligger på den arbetsmarknadspolitiska nivå som de flesta andra förbunden. Men det är viktigt att vi får synas via den politiska plattform som LO har.

Ni gick samman med 6F i avtalsrörelsen, hur fungerade det?
– Jättebra. Det var olyckligt att LO-samordningen sprack, men då blev det bra för oss att hitta andra att samarbeta med.

Hur har er avtalsrörelse varit?
– Alla avtal är inte färdigförhandlade. Vi har alltid två utgångspunkter i våra avtal. Det är arbetsrelaterade och upphovsrättsliga frågar så det måste lösas.

Om ni inte har samma fördel av den svenska modellen som andra fackförbund, är det bra för er att vara med i LO?
– Vi är ju i grunden ett yrkesförbund som har en utgångspunkt i en kulturpolitik som ska sättas av staten som även tar ansvar för den. Det är ju klassisk socialdemokratisk politik så därför känns det bra att vara med i LO. Sedan kan ju enskilda medlemmar sympatisera med andra partier.

Musikerförbundet har cirka 2 500 medlemmar, vilket Arbetet skrev senast i år när vi granskade förbundens alkoholpolicier.