Helene Hellmark Knutsson (S). Foto: Jessica Gow/TT

Nu ska de tre miljarder kronor som regeringen satsar på höjda lärarlöner vid sidan av höjningarna i avtalsrörelsen utvärderas. Det är Statskontoret som fått uppdraget av regeringen.

– Lärarlönelyftet är en omfattande satsning med tydliga mål och därför är det viktigt att reformen följs upp och effekterna utvärderas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Under hösten när lärarna fått sina ordinarie löneökningar enligt avtal ska särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger få ett extra lönelyft på i genomsnitt 3 000 kronor i månaden.

Den av regeringen beslutade satsningen motsvarar en extra höjning av lärarlönerna med 2,8 procent, men det sker en individuell fördelning och bara en mindre del av lärarkåren får del av dessa pengar.

Statskontoret ska granska hur detta statsbidrag till ökade lärarlöner har införts, fungerat och nyttjats i skolorna. Framför allt ska myndigheten granska om satsningen uppfyllt sitt syfte.

Det övergripande syftet med satsningen är att höja kunskapsresultaten i skolan genom att öka läraryrkets attraktionskraft, skriver ministern i pressmeddelandet. Även om de båda lärarförbunden är positiva till satsningen har den mött kritik från andra parter på arbetsmarknaden.

– Staten ska inte lägga sig i den. När staten skjuter till extra pengar till lärarna leder det automatiskt till kompensationskrav från andra offentligt anställda, har Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, tidigare sagt till Arbetet.

Även Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv, har uttryckt sin oro över satsningen i Arbetet:

– Det är en farlig väg att gå när staten blandar sig i lönebildningen och gör generella insatser. Risken är stor att andra grupper känner sig eftersatta och begär samma insatser av staten.

LÄS OCKSÅ

Miljarder lyfter lärarna