Schysta villkor på arbetsmarknaden och schysta transporter tycker vi är en självklarhet. Så ser det inte ut idag. Målet med det europeiska medborgarinitiativet ”Rättvisa transporter i Europa” är att sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning och lönedumpning.

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att säkerställa rättvis konkurrens inom de olika transportsätten och att garantera likabehandling av arbetstagare (med respekt för principen om lika lön och lika arbetsförhållanden), oberoende av ursprungsland. Vi samlar underskrifter för ett medborgarinitiativ för att EU-kommissionen ska få upp ögonen för det utnyttjande som pågår i branschen med stöd av EU:s direktiv.

Hur ser det då ut på marknaden? Svenska Transportarbetareförbundet driver sedan årsskiftet 2015 ett projekt som kallas ”Ordning & reda i Åkeribranschen” En del av projektet går ut på att granska åkerinäringen på djupet och ta fram fakta på hur branschen ser ut idag, både när det gäller svenska och utländska aktörer.

Om man tittar på hur delar av åkeribranschen utvecklats i och med EU:s öppna arbetsmarknad, och hur våra olika EU direktiv direkt påverkat branschen negativt så ser man en skrämmande utveckling.

Med hjälp av de olika direktiven kan de utländska åkerierna och speditörerna använda sig av dessa för att på så sätt bedriva sin verksamhet på permanent basis i Sverige, och därmed undkomma skatter och sociala avgifter.

Dessa affärsmetoder håller på att slå ut den ”Svenska modellen” för att ersättas av vad man kan kalla för den för ”Den Europeiska modellen” i åkeribranschen.

Här är några av de artiklar och förordningar som gäller och underlättar för arbetsgivarna, samtidigt som de försämrar för löntagarna:

• Cabotage: artiklarna 8 – 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009
Grundsyftet med cabotagereglerna är att man skall undvika tomkörningar och minska miljöpåverkan. Kortfattat betyder direktivet att en internationell transport anländer till Sverige där den lossas, därefter har ekipaget rätten att utföra 3 stycken inrikestransporter under loppet av 7 dagar för att därefter närmast väg lämna landet.

• Kombidirektivet: Rådets direktiv (EC) 92/106 samt (EG) 1072/2009
Grundsyftet med direktivet är att avlasta vägnätet och minska miljöpåverkan. Utländska åkeriföretag har möjlighet att utföra s.k. kombitransporter, utan att det faller inom reglerna för cabotage. Det som krävs är att åkeriet har ett utfärdat gemenskapstillstånd enl. EU förordningen (EG) 1072/2009. Med andra ord så kan utländska åkerier verka i Sverige på denna marknad så länge transporterna uppfyller regelkraven.

• Utstationeringsdirektivet: 96/71/EG
En utländsk arbetsgivare som har personal i Sverige i mer än 5 dagar skall anmäla detta till arbetsmiljöverket. Det skall finnas en namngiven delgivningsbar person som t.ex. kan ta emot en förhandlingsframställan för upprättande av kollektivavtal. Hur utländska förare som utför kombitransporter ska anses som utstationerade enl. direktivet (96/71/EG) är fortfarande inte klarlagt.

Som ett naturligt steg i utvecklingen då EU:s arbetsmarknad öppnar upp för en bransch med låga löner och urusla sociala förhållanden som konkurrensmedel, håller delar av den svenska åkeribranschen på att acklimatisera om sig för att kunna vara med och konkurrera på marknaden.

Grundtanken med de olika direktiven har idag glömts bort, däremot har de utländska aktörerna fått bra verktyg för att kunna bedriva sin verksamhet i Sverige på permanent basis.

Kampen om jobben får aldrig gå ut på att med sänkt lön få anställning, lika lön för lika arbete, oavsett nationalitet! Nu är det Transport och Byggnads som är mest drabbade, men det är bara en tidsfråga om när övriga fackförbund inom LO familjen blir drabbade.

Därför är medborgarinitiativet ”Fairtransporteurope.eu” så viktigt för ALLA att skriva under, så att kommissionen får upp ögonen och tvingas agera mot den slavhandel som pågår inom åkeribranschen i Europa. Kommissionen ska tvingas komma med förslag på hur vi ska komma tillrätta med lön/social dumpning och en marknad där våra seriösa åkerier kan få en chans att med schysta villkor bedriva sin verksamhet.

Tommy Jonsson, ombudsman Transport, projektet ”Ordning & Reda i Åkeribranschen”

Fotnot: se även Fairtransporteurope.eu  – ett medborgarinitiativ för schysta transporter.