LO har enats med sin motpart, Almega Bemanningsföretagen, om ett nytt avtal för bemanningsanställda. En central fråga har gällt vilka lönevillkor de bemanningsanställda ska ha när de står till arbetsgivarens förfogande utöver bokad tid.

Avtalet följer LO och Svenskt Näringslivs rekommendation till arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen 2016.
Det nya avtalet innebär att de bemanningsanställda får betalt också för den tid de är tillgängliga, utöver den tid de verkligen arbetar samma dag.

Det nya avtalet innebär också en mer rättvis metod för att räkna ut genomsnittlig lön, det så kallade genomsnittliga förtjänstläget. Genomsnittslönen ska nu bland annat omfatta bonus som beräknas upp till 12 månader, istället för 3 månader.

Karenstiden mellan den första och sista visstidsanställningen kortas till 6 månader istället för 12 månader. Med kortare karenstid kan en feriearbetare lättare arbeta på samma sommarjobb två år i rad.

Nya garantilöner:
+ 110, 50 kr/timme för kvalificerat yrkesarbete
+ 104, 50 kr/timme för övriga