STOCKHOLM 20150501 Socialdemokraternas fˆrstamajtÂg i Stockholm passerar Kungsgatan Foto Jonas Ekstrˆmer / TT / kod 1003

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den facklig-politiska samverkan mellan IF Metall och Socialdemokratiska partiet bygger på att vi har gemensamma värderingar om vilket samhälle vi vill ha och vägen dit. Dessa värderingar bygger på alla människors lika värde och därmed att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Vi vill se ett samhälle som bygger på rättvisa, minskar klyftorna och som ger alla individer möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. IF Metall kan inte och vill inte hoppa mellan olika partier i olika sakfrågor, Vi bedriver facklig-politisk samverkan med socialdemokraterna sedan lång tid tillbaka.

Målen med den facklig-politiska verksamheten är att stärka medlemmars möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, att få fler IF Metall-medlemmar aktiva i politiken och att stärka det politiska samtalet på arbetsplatsen. Målen kan vi nå om alla blir delaktiga i den facklig-politiska verksamheten på arbetsplatser och i samhället.

De borgerliga partierna attackerar den svenska modellen genom att lägga fram förslag om sänkta löner, sämre arbetsvillkor och nya nedskärningar på område efter område.

Vi står upp för den svenska modellen som högerpartierna kommer att rasera, om de får chansen. Vi demonstrerar tillsammans 1 maj på arbetarrörelsens dag för den svenska modellen och ett rättvisare Sverige.

Carola Andersson, ordförande IF Metall Södra Västerbotten