Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

FN:s vädjan om att fler länder ska ta in syriska kvotflyktingar möter nästan bara döva öron.

Konferensen som skulle öka åtagandena gav inte önskat resultat.

– En besvikelse, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) efter mötet i Genève, i regi av FN:s flyktingorgan UNHCR, där han var en av deltagarna.

Förhoppningarna var lågt ställda redan inför mötet, trots att världens länder enligt UNHCR måste mer än fördubbla sina åtaganden för att uppemot en halv miljon syriska kvotflyktingar ska kunna erbjudas bosättning i något annat land och slippa från tillvaron i läger i Syriens grannländer.

Före mötet hade UNHCR åtaganden för 178 000 syriska kvotflyktingar fram till 2018. Efter konferensen har de ökat med 8 000.

– Det är långt kvar till målsättningen, säger Morgan Johansson, som hade hoppats mer på stora länder som USA och Argentina att kraftigt öka sina åtaganden

Johansson själv lovade svensk bosättning för uppemot 3 000 syriska kvotflyktingar totalt fram till 2018. Det är i stort sett samma antal som tidigare år.

Kvotflyktingar tas ut med hjälp av UNCHR.

Morgan Johansson hoppas att USA vid FN:s möte om flyktingar och migration i New York i september, ska ha något extra att komma med. Inte minst för att mötet är ett initiativ av den amerikanske presidenten, Barack Obama.

FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, som kommer till Sverige den 5 april, hävdar att ett resultat från Syrienkonferensen är att många erkänner behovet av solidaritet och att dela på ansvaret för flyktingar. Men det följdes inte upp i samma grad av åtaganden.

– Jag har inga illusioner om att vi vädjar i ett läge när allt är enkelt, sade Grandi när konferensen avslutades.

Lars Larsson/TT