Övertid arbetas på alla nivåer, men får inte tas ut i pengar, den skall tas ut i tid. Foto: Ralf Bergman/TT

Övertid arbetas på alla nivåer, men får inte tas ut i pengar, den skall tas ut i tid. Foto: Ralf Bergman/TT

ARBETET DEBATT. Omvandla övertidstimmarna till nya jobb, skriver Renaldo Tirone, ombudsman Seko Skåne, som hoppas att facket och S tillsammans kan driva frågan.

Högern är snabb i sin retorik med att kalla allt vi föreslår för bidragsjobb och att vi inte värnar nytillkomna! Högern är också snabb att tala om att regeringen går fackens väg och att facket inte har några förslag! Det finns en synlig reserv att tackla, nämligen det stora övertidsberget som finns i Sverige. Det låter likadant i min kommun som i många andra: Övertid arbetas på alla nivåer, men får inte tas ut i pengar, den skall tas ut i tid.

Men den möjligheten finns inte i realiteten trots det arbetar nästan alla som har arbete övertid vilket i sin tur renderar kollaps då återhämtningsmöjlighet som regel inte finns.

TCO redovisade 2014 att det finns ett övertidsuttag motsvarande 117 000–150 000 årsarbeten i Sverige. Vi som arbetar fackligt ute i verkligheten vet också att en av anledningarna till detta är att en tjänsteman i dag måste utföra det mesta av sitt arbete själv, eftersom alla som utförde så kallat okvalificerat arbete har rationaliserats bort. Det är hög tid att tänka om. Bättre att skapa riktiga jobb i förvaltning, tjänstesektor och industri än, som de borgerliga, hitta på jobb för nyanlända!

Det är läge nu: Alla som arbetar i offentlig sektor ska arbeta max 8 timmar om dagen (även de som i dag har förtroendearbetstid) såvida det inte behövs av så kallad akut karaktär. I stat, i landsting och på kommunerna skulle då en marknad för riktiga jobb öppnas! Här skulle politiken kunna gripa in och styra och utbilda.

Till detta skulle en kraftfull dialog med Svenskt Näringsliv och fackförbunden inledas om en liknande insats i form av ett utbildningsavtal. Om ett företag kan redovisa ett antal övertidstimmar som normalt utgår för att hålla produktion i gång så får man lika mycket pengar i utbildningsbidrag om man anställer unga arbetslösa.

De kan då anställas som trainee/lärling med språkutbildning i akt och mening att lära sig och avlasta de toppar som övertiden utgör. Kanske med samma modell som YI anställningar?

Skärmavbild 2016-03-17 kl. 08.11.06Jag är medveten om att inte all övertid går att tackla men mycket övertid kan och bör angripas. Många utredningar pekar på att människor far illa av att arbeta övertid. S och facket bör tillsammans driva frågan. Och vill Svenskt Näringsliv visa Sveriges ungdomar och nyanlända att de värnar dessa människors arbetsliv så borde de anta utmaningen.

Fördelarna är många:
• Ingen kan säga att det inte är ”riktiga jobb”.
• Fler kan få arbete i offentlig sektor även ungdomar.
• Särskild satsning på ungdomar i privat sektor.
• Människor som arbetar övertid mot sin vilja och far illa av det får ett bättre liv.
• Människor som av olika anledningar inte kan stå emot att skriva på om förtroendearbetstid kan slippa detta och må bättre.
• Allt fler människor är dag pendlare och deras arbetsdag blir extra lång vid övertid, liksom deras barns vistelser hos samhällsinstanser. Kort sagt ett bättre livspussel.
• Förmodligen kommer sjukskrivningstalen också att minska, risken för utbrändhet minskar.
• Äntligen en chans att genomföra ”det goda arbetet”.
• Alltså ingen lagstiftning som belackarna kan slå oss huvudet med utan i kraft av huvudmannaskap i offentlig sektor samt ansvarutkrävande avtalspart på arbetsmarkanden skall vi klara detta.

Renaldo Tirone