– Många är uppstressade när de kommer hit. Vi försöker vara pedagogiska och lugna ner dem.

– En del skäller på oss och på de andra i båten. Som regel handlar det om osäkerhet.

För att hjälpa dem som har problem har slussvakterna tampar och en kniv. Tamparna kastar de till dem som inte lyckas komma in till kajkanten. Och kniven är till för dem som kommer från Mälaren och knyter fast båten i kajen. När vattnet i slussen sjunker blir deras båt hängande.

– Vi erbjuder dem att låna kniven för att skära sig loss. Vi kapar inte förtöjningarna eftersom båten kan få skrapskador när den faller ner.

Och om Mats Collin och hans jobbarkompisar upptäcker den förtöjda båten tidigt kan de vända slussningen.

Slussvakterna har två arbetsplatser med skärmar: en för slussen och en för Skansbron och Liljeholmsbron. Med hjälp av kameror kan de se broarna och slussen.

Hammarbyslussen är sjöfartens Essingeled och grundidén är att den ska öppna när det kommer båtar. På sommaren är båttrafiken intensiv och slussningarna går i ett. Slussen får dock inte ta hur många båtar som helst. Det måste alltid finnas en brandgata mellan de två sidorna.

Mats Collin säger att nu på vintern när isen ligger är det nästan bara yrkes-trafik och en del kajaker som slussar. Men så snart det är isfritt kommer fritidsbåtarna. En segelbåt gick ut i Saltsjön på julafton och kom tillbaka på annandagen.

Intill Hammarbyslussen ligger Skansbron och för att segelbåtar som är högre än 11,4 meter ska kunna passera måste bron öppnas. Mats Collin berättar att det en gång kom en segelbåt med god fart på väg in i slussen. Bron var inte öppen och masten var för hög.

Med hjälp av högtalarna försökte han få stopp på båten utan att lyckas. Masten slog i bron med en kraftig smäll.

– Jag blev ordentligt utskälld av dem i segelbåten. Men som regel tycker jag nog att folk är betydligt snällare på sjön än i biltrafiken.

Skärmavbild 2016-03-10 kl. 07.52.50

Om Mats Collin

Ålder: 47 år

Yrke: Slussvakt, en av tre fast anställda i Hammarbyslussen i Stockholm.

År i yrket: 6.

Utbildning: 1 månads internutbildning

Inkomst: 29 000 kronor i månaden plus ob-ersättning, enligt Hamnarbetarförbundets avtal.

Arbetstider: Dagtid en vecka, kväll och helg nästa vecka och ledig den tredje veckan.

Bäst med jobbet: Träffar mycket folk och arbetet är fritt.

Sämst med jobbet: Finns nog inte så många nackdelar, men det kan bli riktigt stressigt när det är mycket trafik. En del båtägare kan ta ut sin frustration på oss, men de allra flesta är trevliga.

Om Slussvakter

Antal: Några hundra – de allra flesta säsongsanställda.

Utbildning: På arbetsplatserna, mellan några dagar och en månad.

Lön: Varierar mellan 19 000 kronor i månaden för nyanställda på Göta kanal till 29 000 för fast anställda i Hammarbyslussen och i Dalslands kanal.

Facklig tillhörighet: Varierar, arbetsgivarna har avtal med Hamnarbetarförbundet, Seko och GS.

Framtidsutsikter: Inga stora förändringar på gång. Det är framför allt sommarjobb som finns.