Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den omtvistade ”smyckeslagen” har trätt i kraft i Danmark. Det innebär att polisen nu kan konfiskera asylsökandes värdesaker och kontanter för att bekosta uppehället i Danmark.

Polisen har fått instruktioner på tio sidor som beskriver vad som kan beslagtas, bland annat ska bedömningar göras om huruvida ”objektet har en särskild personlig betydelse”. Tillhörigheter som har affektionsvärde, som vigsel- och förlovningsringar, minnesgåvor från anhöriga och religiösa föremål ska vara undantagna beslag, enligt instruktionerna. Det är de asylsökandes egna uppgifter och förklaringar som ska avgöra om ett föremål har ett sådant affektionsvärde, enligt vägledningen från utlännings- integrations- och bostadsdepartementet som offentliggjordes i dag.

Lagen har rönt stor internationell uppmärksamhet. Bland annat har FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan, och hans efterträdare Ban Ki-Moon, riktat kritik mot den.

Efter omfattande kritik har lagen ändrats för att få majoritet i Folketinget — i det ursprungliga förslaget skulle föremål värda från 3 000 kronor kunna beslagtas, denna gräns har justerats upp till 10 000 kronor. Kritiken ledde också till att lagen nu undantar föremål med särskilt affektionsvärde, oavsett deras värde.

TT

 

Fakta: Ny utlänningslag i Danmark

Smyckeslagen utgår från "lagförslag L87 och träder ikraft fredag 5 februari.

Folketinget klubbade i slutet av januari igenom hela det omstridda lagförslaget om ändrad utlänningslag, inklusive smyckeslagen. Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative och Socialdemokraterna stödjer lagen.

Den nya lagen innebär även längre väntan på familjeåterförening, svårare att få permanent uppehållstillstånd och minskade bidrag till asylsökande.