STOCKHOLM 2014-06-10 Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson utanfˆr Arbetsgivarefˆreningen Almegas hus p Sturegatan 11 p tisdagen i Stockholm sedan hans delegation fÂtt ett nytt bud i den pÂgÂende avtalsstriden med varsel om utvidning av tÂgstrejk. Seko ‰r ett fˆrbund inom LO som organiserar bland andra anst‰lld i trafikfˆretag. Foto: Roger Vikstrˆm / TT kod 20020

Valle Karlsson. Foto: Roger Vikström/TT

Deltidare som arbetar mycket mertid ska ha utökad anställning. Det ska ske med hjälp av en norsk modell som ger automatisk utökad tjänst ju mer de arbetar, kräver Seko i avtalsrörelsen.

– Vi ser en allmän tendens att antalet deltider på vårt område ökar. Det sker inom hela servicesektorn där arbetskraft är lätt utbytbar, säger Valle Karlsson, avtalsansvarig på Seko.

I förra veckan växlade förbundet krav med Almega IT och telekomföretagen. Förutom löneökningar på 3,2 procent och övriga krav som de samverkande facken i 6F kommit överens om har Seko speciella krav på sitt område.

Förbundet har, som första svenska fack, plockat upp den norska modellen för att förbättra villkoren för deltidsanställda. Var sjätte månad ska den faktiska arbetstiden beräknas. Om den är högre än den avtalade deltiden utökas deltidstjänsten.

Avtalad anställningsgrad plus mertidsarbete och övertid summeras och blir den nya arbetstiden.

I Norge är detta en del av arbetstidslagstiftningen sedan 2013, men Seko vill istället gå avtalsvägen för att få samma lösning. Förbundet ser de ökande deltiderna som ett av de allvarligaste problemen för sina medlemmar.

– Det sker framför allt i företag där arbetsgivarna inte behöver investera så mycket i utbildning, introduktionen på ett nytt jobb kan ske på några dagar eller en vecka. Ju kortare introduktion och ju mer utbytbar arbetskraften är desto större risk att hamna i deltidsträsket, säger Valle Karlsson.

– Vi ser en allmän tendens att detta ökar.

Seko kombinerar kravet om deltid med krav på höjda timlöner. Bakgrunden är en utvecklingen inom spårtrafiken efter en strejk på Öresundstågen sommaren 2014. Då strejkade förbundet för att begränsa användandet av tim- och visstidsanställda.

Konflikten resulterade i höjda timlöner för anställda inom hela spårtrafiken. De höjda lönerna ledde till färre timanställda. Istället började arbetsgivarna anställa deltidare.

Krav på höjda timlöner och förbättrad mertidsersättning ska tillsammans med den norska modellen sätta press på arbetsgivaren att utöka deltiderna och helst anställa på heltid. Kravet förs fram mot Almega IT och Telekom, men kan väntas på fler områden.