Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Familjerna har drabbats hårt i krisens Europa. I vissa EU-länder balanserar åtta av tio ensamstående föräldrar kring fattigdomsstrecket. Flera EU-länder sänker dessutom de generella bidragen och inför behovsprövat stöd till familjer.

daphne

Daphne Ahrendt.

– Ert grannland Finland är ett sådant exempel. De har sänkt barnbidragen och infört ett behovsprövat stöd för de fattigaste, säger forskare Daphne Ahrendt på EU:s forskningsinstitut Eurofound.

I rapporten ”Families in the economic crises” har hon analyserat hur familjepolitiken har förändrats i EU-länderna under den ekonomiska krisen som bröt ut 2008.

– Åtstramningspolitiken har drabbat många familjer hårt, säger hon. Särskilt ensamstående föräldrar och stora familjer.

När statskassorna krympt har stödet, som i Finland, främst riktats till de allra fattigaste.

Det har dock skapat problem med att bestämma vilka det är som ska ha rätt till stöd. I vissa länder där de generella bidragen dragits ned har de tillkommit andra former av stöd för att lindra nöden och dessa har inte kopplats ihop med långsiktiga politiska ambitioner.

I de fattigaste EU-länderna är 8 av 10 hushåll med ensamstående föräldrar nära eller under fattigdomsstrecket (60 procent av medianinkomsten i ett land).

Men skillnaderna mellan EU-länderna är stor.

– Jämfört med andra EU-länder har svenska familjer klarat sig bra, säger Daphne Ahrendt.

I Norden lever 15 procent av barnen i hushåll som är fattiga eller befinner sig i utanförskap. I Litauen, Lettland, Grekland, Ungern, Bulgarien och Rumänien är motsvarande siffra 35 procent.

Unionens mål att lyfta 20 miljoner Européer ur fattigdom och utanförskap innan 2020 ( EU: 2020-agenda) ser allt mer avlägset ut. Sedan 2008 har antalet fattiga i unionen istället ökat med 4,8 miljoner.

Flera politiker betonar att fler jobb är vägen ut ur fattigdom. För fattiga familjerna räcker det dock inte.

Ensamstående föräldrar är en grupp som har svårt att klara av ett heltidsjobb. För dessa är en utbyggd barnomsorg också viktig.

Stela regler under skillsmässoperioder eller nya typer av familjebildningar gör också att många inte kvalificerar sig för stöd under långa perioder. Att ändra reglerna skulle vara ett sätt att minska fattigdomen.

– Ett annat är att ge kontant stöd till familjer. Det har visat sig vara den allra mest effektiva sättet att få ned barnfattigdomen, säger Daphne Ahrendt.