Avtalsrörelsen har full fart på de flesta områden. I år ska 2,9 miljoner löntagare få nya löner, men förhandlingarna ser ut att bli tuffare än på många år. Här är läget för LO-förbunden.

Facken inom industrin:

• IF Metall: Avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä betecknar inledningen av avtalsrörelsen som ovanligt tuff. Kraven är 2,8 procent i höjd lön. Denna och förra veckan hade förbundet möten i alla avtalsdelegationer. Förhandlingar pågår, men lönerna avgörs inte förrän i slutet av dem.

• Livs: Förhandlingar pågår. Förbundet har begärt 745 kronor i månaden till alla medlemmar, som motsvarar 2,8 procent beräknat på genomsnittslönen för industriarbetare. Ett krav från Livsarbetsgivarna som säkerligen upprör är utökad semesterperiod från maj till och med september för sommarsemestern.

• GS: Förhandlingar pågår med Industriarbetsgivarna och Arbio-gruppen. Kravet är 2,8 procent. Yrkanden handlar också om begränsningar av visstid och inhyrning av arbetskraft. Arbetsgivarna vill ha företagsanpassade villkor och individuella uppgörelser vid sidan av avtalet.

6 F:

• Seko: Har denna vecka lämnar över sina avtalskrav till Almega IT och Telecom. Förbundet kräver 3,2 procent. Individgarantin ska vara en löneökning på 400 kronor. Motparten Almega kräver sifferlöst avtal som gäller tillsvidare och vill utöka undantagen i LAS vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Alla förtag ska kunna undanta 20 procent av personalen innan turordningen fastställs.

• Byggnads: Förbundet och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier byter avtalskrav den 22 februari. Avtalet löper ut sista mars. Facket ansluter sig till krav på 3,2 procent, 800 kronor i månaden. Arbetsgivarna vill slopa de vanliga prestationslönerna på byggena och kunna göra upp direkt med de anställda, ett krav som de drivit i flera avtalsrörelser.

• Målarna: De ansluter sig till 6F krav på 3,2 procent, men lämnar inte över krav till sina motparter Målarmästarna (måleriavtalet) och Motorbranschen (lackavtalet) förrän i mitten av februari.

• Elektrikerna: Parterna i kraftverksavtalet bytte krav i onsdags. Facket kräver 3,2 procent i lönelyft, men kravet på individgaranti är inte fastställt än. Elektrikerna har villkorskrav på 3 områden där det finns stora problem: beredskap, restid och övertid, övertagande av verksamhet och entreprenöransvar. Arbetsgivarna i EFA vill ta bort individgarantin och kunna nolla personal i lokala löneförhandlingar. De vill också kunna sluta lokala överenskommelser om andra regler än i kollektivavtalet. I slutet av februari kommer Elektrikernas krav på installationsavtalets område, deras största avtal,

• Fastighets: På fredagen (29/1) byter förbundet yrkande med Almega för specialserviceavtalet som går ut i mar s. Lönekraven ligger på 3,2 procent, men förbunden kräver löneökningar i kronor, eftersom löneökningar i procent ökar löneskillnaderna. Det största avtalet på området, serviceentreprenad med Almega, löper ut i maj.

Övriga:

• Handels: Lönerna ska höjas med 750 kronor i månaden för heltidsanställda. Lika mycket ska lägtslönerna höjas. Heltid ska vara norm och visstid begränsas. Arbetsgivarna vill frysa lägstlönerna och att hela löneökningen fördelas lokalt.

• Hotell & Restaurang: Avtalet för branschen med Visita löper ut sista april. Förbundet arbetar fortfarande med att ta fram avtalskraven och förankra dem. Den 9 mars byter man krav med arbetsgivarna.

• Transport: Som vanligt kör förbundet sin avtalsrörelsen utan att gå ut med specifika krav. Nu ska hamn- och stuveriavtalet förhandlas. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan driva avtalsrörelsen, säger Transportbasen Lars Lindgren. Eftersom LO:s samordning av avtalsrörelsen har spruckit anser Transport att inte finns något märke.

• Kommunal: Den här veckan har avtalsdelegationen analyserat arbetsgivarnas krav. De kräver ett sifferlöst avtal som gäller tillsvidare, medan facket kräver 2,8 procent och 400 kronor extra till undersköterskorna. Enligt förbundets avtalschef Johan Ingelskog har motparten aldrig varit så aggressiv.

• Pappers: Förbundets ansluter sig till till kravet på 2,8 procent i löneökningar, som facken inom industrin kräver. Det skulle ge 780 kronor i månaden. Förhandlingarnas försvåras av en lokal konflikt på pappersbruket Kvarnsveden om arbetstid och schema. Arbetsgivarna vill inte förhandla så länge frågan inte är löst lokalt, men nu träffas parterna lokalt, nästa sittning är fredagen 29 januari. På torsdagen träffas de centrala förhandlarna. Pontus Georgsson, avtalsansvarig, hoppas få fart på förhandlingarna. Problemet är att arbetsgivarna vill slå sönder den avtalsmodell förbundet haft sedan 1922.

LÄS OCKSÅ:

Dödsolyckor bakom avtalskrav om hårdare regler för entreprenörer